Alūksnes klientu apkalpošanaDārza iela 11, Alūksne, LV-4301