Balvu klientu apkalpošanaBrīvības iela 81, Balvi, Balvu novads, LV-4501