Jēkabpils klientu apkalpošanaDraudzības aleja 2, Jēkabpils, LV-5201

Seminārs nodokļu maksātājiem

Grozījumi likumā "Par Valsts sociālo apdrošināšanu" (spēkā no 01.01.2017.).