Jēkabpils klientu apkalpošanaDraudzības aleja 2, Jēkabpils, LV-5201

Seminārs par sabiedriskā labuma organizāciju uzraudzības aktualitātēm

Šo semināru laikā pievērsīsimies tēmām, kuras aktuālas tieši Sabiedriskā labuma organizācijām. VID speciālisti vērsīs uzmanību uz biežāk sastopamajām kļūdām aizpildot gada pārskatus un sniegs skaidrojumus – kā no tām izvairīties. Semināra apmeklētāji saņems individuālās atbildes uz viņus interesējošiem jautājumiem par SLO.

Pieteikties semināram