Ministru kabinetsBrīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520

Klientu apkalpošanas goda balva 2018

Lai pateiktos par lielisko attieksmi un ieguldīto darbu klientu apkalpošanas kultūras uzlabošanā, VID ir aicināts piedalīties  Klientu apkalpošanas goda balvas svinīgajā  pasniegšanas ceremonijā.