Somijas vēstniecībaTikšanās Somijas vēstniecībā

Vēstniece uzaicinājusi Ievu Jaunzemi kā goda viesi piedalīties brokastīs Somijas vēstniecībā, lai tiktos ar Latvijā strādājošiem somu uzņēmējiem un Somijas-Latvijas kopuzņēmumu pārstāvjiem - Somijas tirdzniecības palātas Latvijā biedriem.
Vēstniecībā regulāri notiek šādas tikšanās/informatīvās brokastis, kuru laikā goda viesis stāsta par savas nozares/vadītās iestādes vai ministrijas aktualitātēm, īpaši ņemot vēra ar biznesa sfēru saistītos jautājumus.