Ventspils klientu apkalpošanaDzintaru iela 22/9, Ventspils, LV-3602

Seminārs nodokļu maksātājiem

Darba ņēmēja un darba devēja minimālais pārskata mēneša obligāto iemaksu objekts un iemaksu veikšana 2017.gadā.

Seminārs mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem

Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem 2017.gadā.

Seminārs nodokļu maksātājiem, saimnieciskās darbības veicējiem

Jaunreģistrētajiem nodokļu maksātājiem par ieņēmumu un izdevumu uzskaiti un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā. Valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu noteikšana pašnodarbinātām personām. Pārskatu iesniegšanas kārtība. Reģistrēšanās ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā. Elektroniskās deklarēšanas sistēmas priekšrocības. Mikrouzņēmuma nodoklis. Par sociālo garantiju zaudēšanu  saņemot "algu aploksnē".