SemināriSeminārs nodokļu maksātājiem par VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietošanu

Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) priekšrocības, Elektroniskās deklarēšanas sistēmas izmantošana. Elektroniskā algas nodokļu grāmatiņa. Deklarāciju un pārskatu iesniegšana. Ziņu par darba ņēmējiem un mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju iesniegšana.

Seminārs nodokļu maksātājiem - jaunreģistrētiem saimnieciskās darbības veicējiem fiziskām personām

Nodokļu veidi, kādus var izvēlēties jaunreģistrēts nodokļu maksātājs un maksāšanas kārtība, pārskatu un deklarācijas iesniegšanas kārtība un termiņi.

Seminārs nodokļu maksātājiem

Individuālajiem komersantiem, zemnieku saimniecību īpašniekiem, saimnieciskas darbības veicējiem un fiziskām personām (iedzīvotājiem)-pārskatu un deklarāciju iesniegšana VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (praktiskā nodarbība pie datora – palīdzība deklarāciju iesniegšanā).

Seminārs nodokļu maksātājiem

Individuālajiem komersantiem, zemnieku saimniecību īpašniekiem, saimnieciskas darbības veicējiem, kuri reģistrējuši saimniecisko darbību-iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem (23%), par ieņēmumu izdevumu uzskaiti, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) noteikšanu. VID iesniedzamās nodokļu deklarācijas un pārskati.