Semināri23
Feb
10.00
10.00

Seminārs nodokļu maksātājiem, saimnieciskās darbības veicējiem

Jaunreģistrētajiem nodokļu maksātājiem, kuri kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā. Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) popularizēšanas plāna jautājumi jaunreģistrētiem NM.

Seminārs jaunreģistrētajiem nodokļu maksātājiem - saimnieciskās darbības veicējiem

Jaunreģistrētajiem nodokļu maksātājiem par ieņēmumu un izdevumu uzskaiti un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā. Valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu noteikšana pašnodarbinātām personām. Pārskatu iesniegšanas kārtība. Reģistrēšanās ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā. Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Mikrouzņēmuma nodoklis. Par sociālo garantiju zaudēšanu saņemot "algu aploksnē".

Seminārs nodokļu maksātājiem

Seminārs fiziskām personām - jaunreģistrētajiem nodokļu maksātājiem. - Izmaiņas nodokļu likumdošanā, kas stājas spēkā 2017.gadā. - Ieņēmumu un izdevumu uzskaite, grāmatvedības kārtošana vienkāršā ieraksta sistēmā. - Valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu noteikšana pašnodarbinātām personām. - Mikrouzņēmumu nodoklis. - Pārskatu un deklarāciju iesniegšana elektroniskās deklarēšanas sistēmā.