SemināriSeminārs nodokļu maksātājiem

Seminārs fiziskām personām - jaunreģistrētajiem nodokļu maksātājiem. - Izmaiņas nodokļu likumdošanā, kas stājas spēkā 2017.gadā. - Ieņēmumu un izdevumu uzskaite, grāmatvedības kārtošana vienkāršā ieraksta sistēmā. - Valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu noteikšana pašnodarbinātām personām. - Mikrouzņēmumu nodoklis. - Pārskatu un deklarāciju iesniegšana elektroniskās deklarēšanas sistēmā.