SemināriSeminārs nodokļu maksātājiem, saimnieciskās darbības veicējiem

Jaunreģistrētajiem nodokļu maksātājiem par ieņēmumu un izdevumu uzskaiti un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā. Valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu noteikšana pašnodarbinātām personām. Pārskatu iesniegšanas kārtība. Reģistrēšanās ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā. Elektroniskās deklarēšanas sistēmas priekšrocības. Mikrouzņēmuma nodoklis. Par sociālo garantiju zaudēšanu  saņemot "algu aploksnē".

Seminārs nodokļu maksātājiem

Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) priekšrocības. Elektroniskās deklarēšanas sistēmas izmantošana. Elektroniskā algas nodokļu grāmatiņa. Deklarāciju un pārskatu iesniegšana. Ziņu par darba ņēmējiem un mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju iesniegšana.

Seminārs nodokļu maksātājiem, saimnieciskās darbības veicējiem

VID e-pakalpojumu un elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietošana. Jaunumi EDS. Elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas. Izmaiņas minimālo sociālo iemaksu piemērošanā 2017.gadā.

Seminārs nodokļu maksātājiem par aktualitātēm nodokļu normatīvo aktu piemērošanā

Par grozījumiem likumā "Par Valsts sociālo apdrošināšanu" ( minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas darba devējam no 01.01.2017.), par jaunajām prasībām elektronisko kases aparātu un kases sistēmu lietošanas kārtībā, par finanšu pārskata iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

7
Dec
10.00
10.00

Seminārs nodokļu maksātājiem, saimnieciskās darbības veicējiem

Elektroniskās deklarēšanās sistēmas praktiskā lietošana. Pašnodarbinātām un juridiskām personām par nodokļu maksāšanas kārtību. Pārskatu un deklarāciju iesniegšanas kārtība. Par sociālo garantiju zaudēšanu saņemot "algu aploksnē".

Seminārs jaunreģistrētajiem nodokļu maksātājiem

Grāmatvedības kārtošana vienkāršā ierakstu sistēmā saimnieciskās darbības veicējiem. Nodokļu aprēķināšanas kārtība no saimnieciskās darbības. Lūdzam dalību pieteikt iepriekš.

Seminārs nodokļu maksātājiem

Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un to veikšanas kārtība darba devējiem, kas nodokļus maksā vispārējā režīmā, un darba devējiem- mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem. Citi aktuālie jautājumi.

Seminārs nodokļu maksātājiem

Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un  to veikšanas kārtība darba devējiem, kas nodokļus maksā vispārējā režīmā, un darba devējiem- mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem. Citi aktuālie jautājumi.