VID ģenerāldirektora kalendārsŠajā sadaļā pieejama informācija par VID ģenerāldirektora nozīmīgākajām ārējām tikšanām.

VID nodokļu konsultatīvās padomes sēde


VID konsultatīvās padomes sēde, kuras laikā plānots izskatīt jautājumus par:

1. Konceptu “Alternatīvas nodokļu strīdu risināšanas metodes - mediācijas ieviešana nodokļu lietās”.
2. VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu – jaunā uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju.

VID tikšanās ar Zemgales uzņēmējiem

Tikšanās laikā tiks pārrunātas nodokļu reformas šī brīža aktualitātes un visi ar to saistītie jautājumi, tajā skaitā, arī nodokļu administrācijas paveiktais, ieviešot praksē pieņemtās izmaiņas nodokļu likumos.

Konference “Ēnu ekonomika Latvijā”

Konference tiek rīkota kā sadarbības forums starp uzņēmējiem, akadēmisko vidi un valsts pārstāvjiem ar mērķi informēt, uzklausīt, diskutēt un izdarīt secinājumus, kas ļautu apvienot visu trīs pušu kompetences un resursus cīņā ar ēnu ekonomiku un par labklājības un konkurētspējīgas valsts attīstību. 2018.gada konferences fokuss ir vērsts uz līdz šim īstenoto pasākumu izvērtējumu un nākotnes izaicinājumiem ēnu ekonomikas mazināšanā.

Tikšanās ar CSDD un Auto asociāciju

Tikšanās laikā tiks pārrunāts pašreizējā sadarbība, kā veicas ar auto pirmreizējo reģistrāciju, kā arī par tālākām sadarbības formām. 

Pirmais “GDPR Rīgas Forums"

Eksperti no Latvijas un ārvalstīm dalīsies ar praktiskiem un radošiem risinājumiem veiksmīgai GDPR ieviešanai, diskutēs par ES Vispārējās datu aizsardzības regulas (GDPR) izaicinājumiem, prasībām un atspoguļojumu Latvijas tiesību aktos.Forumā dažādu nozaru pārstāvji dalīsies savā pieredzē par izvēlētajām pieejām un par domāšanas veida maiņu attiecībā uz personas datiem, tai skaitā par pārkāpumu ziņošanu un rīcību pārkāpumu gadījumā. Tiks dots ieskats sagaidāmajā uzraudzības procesā.

Tikšanās ar Latvijas Tirgotāju asociāciju

Tikšanās laikā tiks pārrunāti jautājumi par mazumtirdzniecības nozari un Latvijas Tirgotāju asociācijas biedriem