VID ģenerāldirektora kalendārsŠajā sadaļā pieejama informācija par VID ģenerāldirektora nozīmīgākajām ārējām tikšanām.

Tikšanās ar Latvijas Tirgotaju asociaciju

Tikšanās laikā tiks pārrunāti jautājumi par mazumtirdzniecības nozari un Latvijas Tirgotaju asociacijas biedriem.

VID nodokļu konsultatīvās padomes sēde

VID konsultatīvās padomes sēde, kuras laikā plānots izskatīt jautājumu par Administratīvā soda piemērošanas procesa vienkāršošanu par deklarāciju iesniegšanas termiņa kavēšanu.

VID un Finanšu ministrijas pārstāvju tikšanās ar Dānijas vēstniecības pārstāvi

Tikšanās laikā tiks apspriests jautājumu par divpusējās nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanas līguma interpretāciju, kas ir parakstīts starp abām valstīm.

23
Feb
10.35
10.35

23
Feb
10.32
10.32

Prokuratūras ikgadējā sanāksme.

Visu prokuratūru struktūrvienību vadītāju ikgadējā sanāksme par prokuratūras darba rezultātiem 2017.gadā, kā arī plānotajiem darba uzdevumiem un prioritātēm 2018.gadā.

Tikšanās ar Pasaules bankas pārstāvjiem projekta “Tehniskā palīdzība vidēja termiņa nodokļu pamatnostādņu īstenošanai” realizēšanai.

Tikšanās ar Pasaules Bankas un Eiropas Komisijas ekspertiem projekta “Tehniskā palīdzība vidēja termiņa nodokļu pamatnostādņu īstenošanai” ietvaros. Šī būs Pasaules Bankas ekspertu pirmā vizīte projekta jomas "Nodokļu pasākumi krāpniecības ar PVN apkarošanai" īstenošanai.