VID ģenerāldirektora p.i. kalendārsŠajā sadaļā pieejama informācija par VID ģenerāldirektora p.i. nozīmīgākajām ārējām tikšanām.

Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas vasaras konference

Konferences darba kārtībā iekļauti jautājumi par nodokļu reformas norisi Latvijā, par izmaiņām grāmatvedības un revīzijas pakalpojumu normatīvajos dokumentos un citi ar zvērinātu revidentu darbu saistīti jautājumi.

Preses konference par godu Muitas savienības 50.gadu jubilejai

Šogad Muitas savienībai aprit 50 gadi. Šo notikumu atzīmē visi ES valstu Muitas dienesti, kuru vidū ir arī Latvija.Par godu nozīmīgajam notikumam Valsts ieņēmumu dienests Rīgas pasažieru ostā rīko preses konferenci, kurā vēlas informēt sabiedrību par ieguvumiem, ko sniedz Muitas Savienība, vēršot uzmanību uz pozitīvajām pārmaiņām un dienesta attīstību. 

Ārvalstu investoru padomes Latvijā un Latvijas valdības augsta līmeņa tikšanās

Tikšanās ietvaros tiks runāts par valdības gada laikā uzsāktajām reformām un diskutēts par nākotnes plāniem attiecībā uz reformu tālāku īstenošanu.