Padziļinātās sadarbības programmā 3 976 uzņēmumi; pagājušajā gadā iemaksājuši 15 % no visiem kopbudžeta ieņēmumiem

 Publicēts: 07.10.2019. 08.39


Apakšsadaļu izvēlne

Lai veicinātu ciešāku un efektīvāku sadarbību starp nodokļu maksātāju un valsts pārvaldi, šī gada sākumā tika pilnveidota Padziļinātās sadarbības programma. Šobrīd tajā iekļauti jau 3 976 nodokļu maksātāji, no kuriem bronzas līmenī ir 3 522 dalībnieki, sudraba līmenī - 325, bet zelta – jau 129 uzņēmumi. Virkne Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku arī pauduši pārliecinošu atbalstu godīgai konkurencei un labprātīgai nodokļu saistību izpildei, nodrošinot ikmēneša papildu balvas Čeku loterijas uzvarētājiem.

PSP dalībnieku nodokļu iemaksas 2018.gadā

Raugoties valsts budžeta kontekstā, 2018.gadā Padziļinātās sadarbības programmas zelta līmeņa dalībnieki valsts budžetā iemaksāja 1 397 milj. EUR, sudraba līmeņa dalībnieki- 1 561 milj. EUR un bronzas līmeņa dalībnieki – 1 339 milj. EUR. Salīdzinot nodokļu iemaksas pēc nodokļu veidiem, līderpozīcijas gan 2017., gan 2018.gadā ir pievienotās vērtības nodokļa iemaksām (2017.g. – 1 318 milj. EUR , 2018.g.- 1 309 milj. EUR). Jāuzsver, ka tieši sudraba līmenī esošie uzņēmumi ir veikuši vislielākās iemaksas valsts budžetā jeb 31,2% no kopējām nodokļu iemaksām.

PSP dalībnieku sadalījums-populārākās nozares

Starp desmit biežāk sastopamajiem programmas dalībnieku saimnieciskās pamatdarbības veidiem līderpozīcijās ir tautsaimniecības sektors - vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus (36 %), kam seko mazumtirdzniecība ar 10 % un  veselības aizsardzība un operācijas ar nekustamo īpašumu ar 9%.

PSP dalībnieku reģionālais sadalījums

Vislielākais Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku īpatsvars ir Rīgas reģionā - 82 % no visiem programmā iekļautajiem uzņēmumiem jeb 3 254 programmas dalībnieki, savukārt vismazākais programmas dalībnieku skaits ir Latgales reģionā - 2 % no visiem PSP iekļautajiem uzņēmumiem jeb 84 uzņēmumi.

Lai gan lielākais skaits, proti, 7 058 amatpersonas jeb 81% uzņēmumu amatpersonu ir no Latvijas, tomēr ir arī pietiekami ievērojams citvalstu amatpersonu skaits, piemēram, 300 uzņēmumu amatpersonas jeb 3,4% ir no Lietuvas, bet 254 amatpersonas jeb 2,9% - no Igaunijas. Mazākais uzņēmumu amatpersonu skaits jeb 91 amatpersona ir no Lielbritānijas.

Ar pilnu Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku pētījumu aicinām iepazīties VID tīmekļvietnē www.vid.gov.lv sadaļā “Padziļinātās sadarbības programma”.

PSP dalībnieku neto apgrozījuma un nodokļu ieņēmumi, salīdzinot ar dalībnieku skaitu

Kopš šī gada 1. janvāra Padziļinātās programmas dalībnieki atkarībā no to darbības apjoma tiek grupēti trijos līmeņos – zelta, sudraba un bronzas. Šobrīd programmas dalībniekiem ir pieejamas dažādas VID sniegtās priekšrocības atkarībā no tā, kurā līmenī uzņēmums iekļauts, taču programmu plānots attīstīt un nākotnē dažādas priekšrocības tās dalībniekiem varētu piedāvāt arī citas valsts iestādes. Lai pretendētu uz dalību programmā, visi komersanti tiek vērtēti pēc vienotiem (kopumā 15) kritērijiem, Papildus kritēriji tiek piemēroti grupēšanai, kas katram līmenim ir atšķirīgi. Dalībnieku atbilstību dalībai programmā VID vērtē reizi ceturksnī. Jauni dalībnieki programmā tiks iekļauti katru gadu no 1. janvāra. Lai programmas dalībnieks kvalificētos augstākā līmenī, pavadāmais laiks bronzas līmenī ir vismaz viens gads, bet sudraba līmenī – vismaz divi gadi. Programmas dalībnieki, vērtēšanas kritēriji, priekšrocības un cita informācija pieejama VID tīmekļa vietnes sadaļā “Padziļinātās sadarbības programma”.