Par adrešu maiņu licencēs, izziņās un atļaujās saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu

 Publicēts: 23.07.2021. 17.36


Apakšsadaļu izvēlne

Ja administratīvi teritoriālās reformas rezultātā personai izsniegtajā speciālajā atļaujā (licencē), izziņā vai atļaujā darbībām ar akcīzes precēm[1] norādītā darbības vietas adrese neatbilst faktiskajai adresei, tad, patlaban nekādas darbības, lai pārreģistrētu jauno adresi, nav jāveic.

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā pēc 2021. gada 1. jūlija daudzviet ir mainījušās līdzšinējās adreses. Tāpēc vēršam uzmanību, ka juridiskai vai fiziskai personai izsniegtajā speciālajā atļaujā (licencē), izziņā vai atļaujā norādītā adrese var neatbilst faktiskajai adresei, ja tā ir mainījusies administratīvi teritoriālās reformas rezultātā. 

Taču Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datubāzēs adreses jau ir aktualizētas atbilstoši administratīvi teritoriālās reformas rezultātā veiktajām izmaiņām, tādējādi arī VID Publiskojamo datu bāzē (PDB) ir norādīta aktuāla adrese, ja tā mainījās administratīvi teritoriālās reformas rezultātā pēc 2021. gada 1. jūlija.

Personai izsniegtajās speciālajās atļaujās (licencēs), atļaujās un izziņās adresi varēs nomainīt tad, kad persona veiks minēto dokumentu pārreģistrāciju kāda cita iemesla dēļ (piemēram, saistībā ar jaunas darbības vietas deklarēšanu vai darba laika maiņu u. tml.). Veicot pārreģistrāciju, iesniegumā jau automātiski tiks norādīta aktuālā adrese.

 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā personas var zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000 vai uzdot savu jautājumu rakstiski VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID”. Svarīgi, ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, ikviens var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.

[1]  1) speciālā atļauja (licence) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai (LV1);

2) speciālā atļauja (licence) reģistrēta saņēmēja darbībai (LV2);

3) speciālā atļauja (licence) reģistrēta nosūtītāja darbībai (LV3);

4) speciālā atļauja (licence) alus mazumtirdzniecībai (AM);

5) speciālā atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai (MT);

6) speciālā atļauja (licence) alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai (VT);

7) speciālā atļauja (licence) tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai (TM);

8) speciālā atļauja (licence) tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai (TV);

9) speciālā atļauja (licence) naftas produktu mazumtirdzniecībai (BM);

10) speciālā atļauja (licence) naftas produktu vairumtirdzniecībai (BV);

11) speciālā atļauja (licence) dabasgāzes kā degvielas mazumtirdzniecībai (DM);

12) speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībām ar dabasgāzi (DAN);

13 izziņa naftas produktu izmantošanai citiem mērķiem (nevis par degvielu vai kurināmo) (BL);

14) izziņa par tiesībām iegādāties iezīmētos (marķētos) naftas produktus juridiskām personām (BJ);

15) izziņa par tiesībām iegādāties iezīmētos (marķētos) naftas produktus fiziskām personām (BF);

16) izziņa par tiesībām iegādāties iezīmētos (marķētos) naftas produktus izmantošanai brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās (BB);

17) atļauja denaturētā spirta iegādei (DI);

18) atļauja iegādāties alkoholiskos dzērienus, kuriem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu (A).