Par alumīnija izstrādājumu importu

 Publicēts: 09.05.2018. 12.39


Apakšsadaļu izvēlne

No 2018.gada 12.maija tiek piemērota iepriekšēja uzraudzība alumīnija izstrādājumiem saskaņā ar Komisijas 2018.gada 25.aprīļa Īstenošanas regulas (ES) Nr.2018/640, ar ko ievieš iepriekšēju Savienības uzraudzību attiecībā uz tādu konkrētu alumīnija izstrādājumu importu, kuru izcelsme ir dažās trešās valstīs, nosacījumiem.

Laižot brīvā apgrozībā Savienībā alumīnija izstrādājumus (TARIC kodi - 7601, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7609, 7616.99), kuru neto masa pārsniedz 2 500 kg, kas noteikta katram atsevišķam TARIC kodam, ja to izcelsmes valsts ir Azerbaidžāna, Baltkrievija, Turkmenistāna, Uzbekistāna, Ziemeļkoreja, ir jāuzrāda kompetentās iestādes izdots uzraudzības dokuments.

Kompetentā iestāde: Ārlietu ministrija (tel. 67015982, e-pasts: licencesana [at] mfa.gov.lv)

Muita