Par elektronisko iekārtu un ierīču atbilstības pārbaudi

 Publicēts: 10.10.2016. 14.45


Apakšsadaļu izvēlne

Ņemot vērā to, ka Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk – VID) datubāzē reģistrēto kases aparātu un kases sistēmu modeļu un modifikāciju un programmu versiju atbilstības pārbaude ir jāveic līdz 2017.gada 1.jūlijam, informējam par kārtību, kādā atbilstības pārbaude ir veicama.

Atbilstības pārbaudi veic VID vienotajā datubāzē (reģistrā) reģistrēta atbilstības pārbaudes institūcija, kas pēc apkalpojošo dienestu iesnieguma pārbauda kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas modeļa, modifikācijas un programmas versijas atbilstību Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.95 „Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām” noteiktajām tehniskajām prasībām.

Apkalpojošais dienests atbilstības pārbaudes veikšanai atbilstības pārbaudes institūcijai iesniedz elektroniskās iekārtas vai ierīces modeļa, modifikācijas vai programmas versijas tehnisko dokumentāciju.

Atbilstības novērtēšanas institūcija par elektroniskās iekārtas vai ierīces modeļa, modifikācijas un programmas versijas atbilstību normatīvajos aktos izvirzītajām tehniskajām prasībām izsniedz apkalpojošajam dienestam un vienlaicīgi nosūta VID attiecīgu atbilstības apliecinājumu.

Pamatojoties uz atbilstības apliecinājumu, pārbaudītais elektroniskās ierīces un iekārtas modelis, modifikācija un programmas versija tiks iekļauta VID datubāzē reģistrēto kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču vai iekārtu sarakstā.

VID vērš uzmanību, ka atbilstības pārbaude ir veicama modelim, modifikācijai un programmas versijai, nevis katram kases aparāta vai kases sistēmas lietotāja VID reģistrētajam kases aparātam vai kases sistēmai. Tādējādi kases aparāta vai kases sistēmas lietotājam pašam nav jāvēršas atbilstības pārbaudes institūcijā, lai veiktu lietošanā esošās ierīces vai iekārtas atbilstības pārbaudi, jo minēto ierīču vai iekārtu modeļus, modifikācijas un programmas versijas atbilstības pārbaudei piesaka apkalpojošais dienests.

Atgādinām, ka nodokļu maksātājs darījumu reģistrēšanai var lietot tikai tādus kases aparātus, hibrīda kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas, kurām ir veikta pārbaude par atbilstību noteiktajām tehniskajām prasībām. VID datubāzē reģistrēto kases aparātu un kases sistēmu modeļu un modifikāciju un programmu versiju atbilstības pārbaude ir jāveic līdz 2017.gada 1.jūlijam.