Par izmaiņām MK not. 677. kods “3059” ēdināšanas izdevumi – vai tas nozīmē, ka paziņojumā (kopsavilkumā) šie izdevumi jārāda atsevišķā rindiņā par katru darbinieku?

 Publicēts: 16.11.2017. 15.43


Apakšsadaļu izvēlne
Atbilde:

Atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumu Nr.677 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem” 5.punktā noteiktajam, ienākuma izmaksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā paziņojumu par izmaksātajām summām 2.pielikumu, t.sk. arī par ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamiem ienākumiem. Sākot no 2018.gada 1.janvāra ienākuma izmaksātajām jāiesniedz paziņojumu par darba devēja apmaksātiem darba koplīgumā noteiktiem darbinieka ēdināšanas izdevumiem, kas nepārsniedz 480 euro gadā, norādot tos atsevišķi no darba algas.