Par muitas nodokļu atcelšanu Regulā (ES) Nr.2020/2131 minētajām precēm

 Publicēts: 11.03.2021. 11.31


Apakšsadaļu izvēlne

2020.gada 18.decembrī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (Nr.L430/1) ir publicēta Eiropas Parlamenta un Padomes 2020.gada 16.decembra Regula (ES) Nr.2020/2131 par muitas nodokļu atcelšanu dažām precēm, kas nosaka ievedmuitas nodokļa 0% likmes piemērošanu precēm, kas klasificētas regulas pielikuma I iedaļā uzskaitītajās tarifa pozīcijās (saldēti langusti un citādi jūras vēži, saldēti un dzīvi omāri). Regula stājās spēkā 2020.gada 18.decembrī, un to piemēro no 2020.gada 1.augusta līdz 2025.gada 31.jūlijam.

Ievērojot 2021.gada 2.martā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (Nr. L71/24) publicētos labojumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/2131 (2020. gada 16. decembris) par muitas nodokļu atcelšanu dažām precēm, saskaņā ar  Regulas (ES) Nr.2020/2131 5.panta 4.punktu, pēc personas pieprasījuma muitas dienests atmaksā samaksātos ievedmuitas nodokļus par regulas pielikuma I iedaļā minētajām precēm, kas importētas laika periodā no 2020.gada 1.augusta līdz 2020.gada 18.decembrim. Nosacījums attiecas uz regulas pielikuma I iedaļā uzskatīto preču importu no jebkuras valsts.

Muita