Paraksta memorandu starp VID Muitas pārvaldi un Baltkrievijas Republikas Valsts muitas komiteju par sadarbību II Eiropas spēļu laikā

 Publicēts: 12.07.2018. 13.11


Apakšsadaļu izvēlne

No 10. līdz 11. jūlijam Finanšu ministrijā notika Latvijas-Baltkrievijas Robežšķērsošanas vietu darbības un saskaņotas attīstības jautājumu apakškomisijas II sēde, ko vadīja Finanšu ministrijas Valsts sekretāres vietnieks nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos Ilmārs Šņucins un Baltkrievijas Republikas Valsts muitas komitejas priekšsēdētāja vietnieks Aleksandrs Bogdevičs. Sēdē Valsts ieņēmumu dienestu pārstāvēja VID ģenerāldirektora vietnieka muitas jomā, Muitas pārvaldes direktora p.i. Ingrīda Gulbe-Otaņķe, Muitas pārvaldes Latgales muitas kontroles punktu daļas vadītājs Guntars Loits un Muitas sadarbības un attīstības daļas Starptautiskās sadarbības un Eiropas lietu nodaļas vadītāja Jeļena Lepina-Žagare.  

11. jūlijā I.Gulbe-Otaņķe un A.Bogdevičs parakstīja memorandu par Valsts ieņēmumu dienesta un Baltkrievijas Republikas Valsts muitas komitejas sadarbību II Eiropas spēļu laikā, kas notiks Baltkrievijā 2019. gadā. Pirmajās Eiropas spēlēs, kas notika 2015.gadā Azerbaidžanā, piedalījās vairāk nekā seši tūkstoši sportistu no 50 valstīm, kuri sacentās 20 sporta veidos. Latvijas komandā dalībai I Eiropas spēlēs bija iekļauti 67 sportisti, kas startēja 17 sporta veidos.

Sanāksmē liela uzmanība tika veltīta abu valstu muitas un robežkontroles dienestu sadarbības jautājumiem, lai nodrošinātu nepārtrauktu transportlīdzekļu kustību un paātrinātu robežšķērsošanu, uzlabojot RŠV caurlaides spēju. Tāpat tika izskatīta lielo infrastruktūras projektu, kas tiek īstenoti Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros, virzība, apspriesti RŠV “Urbāni” un transporta infrastruktūras attīstības plāni. Tika izvērtēti 2017.gadā RŠV veiktās anketēšanas - transportlīdzekļu robežas šķērsošanai faktiski patērētā laika mērīšanas rezultāti un panākta vienošanās par atkārtota monitoringa veikšanu 2018.gada oktobrī, hronometrējot katra robežkontroles dienesta kontroles pasākumu veikšanai nepieciešamo laiku, kravas un vieglajiem transportlīdzekļiem šķērsojot robežu. Puses apsprieda arī jautājumu par četru pušu vienošanās par robežšķērsošanas vietu caurlaidību uz Latvijas-Baltkrievijas robežas projekta izstrādes gaitu un apliecināja gatavību to virzīt apstiprināšanai 2018.gada otrajā pusē, Latvijas-Baltkrievijas Starpvaldību komisija ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos sēdē.  

Latvijas-Baltkrievijas Starpvaldību komisijas ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos apakškomisija Latvijas-Baltkrievijas robežšķērsošanas punktu darbības un saskaņotas attīstības jautājumos tika izveidota 2014. gadā. Apakškomisijas pirmā sēde notika 2016. gada 27. jūnijā Vitebskā.