Parakstīta Eiropas Savienības Muitas administrāciju harta

 Publicēts: 16.07.2018. 15.02


Apakšsadaļu izvēlne

12.jūlijā Eiropas Savienības dalībvalstu finanšu ministri un muitas administrāciju ģenerāldirektori Briselē, ES muitas savienības 50.gadadienai veltītā pasākuma laikā, parakstīja Eiropas Savienības Muitas administrāciju hartu. Latvijas vārdā hartu, kurā uzsvērtas ES muitas savienības kopīgās vērtības un mērķi, parakstīja Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora vietnieka muitas jomā, Muitas pārvaldes direktora p.i. Ingrīda Gulbe-Otaņķe.

Hartā, kas izstrādāta ES Padomes prezidentvalsts Austrijas vadībā, ir ietverti ES muitas administrāciju galvenie mērķi – aizsargāt Eiropas Savienības un to dalībvalstu finansiālās intereses un labklājību, veicināt godīgu un legālu tirdzniecību, nodrošināt sabiedrības aizsardzību, garantējot drošumu un drošību, kā arī intelektuālā īpašuma, kultūras mantojuma un vides aizsardzību, veicināt preču brīvu apriti Eiropas Savienībā, sekmēt mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošanu un inovāciju veicināšanu, attīstot e-pakalpojumus, veicināt sadarbību, īstenojot kopīgus mērķus nacionālā un starptautiskā līmenī.