Pašnodarbinātajiem pašiem jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

 Publicēts: 10.02.2017. 10.44


Apakšsadaļu izvēlne

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka fiziskām personām -  saimnieciskās darbības veicējiem - reizi ceturksnī jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – obligātās iemaksas) valsts budžetā no brīvi izraudzītas saimnieciskās darbības ienākuma daļas, kas nav mazāka par 380 eiro mēnesī.

2017.gadā saimnieciskās darbības veicējs kā pašnodarbinātais veic obligātās iemaksas par tiem pārskata ceturkšņa mēnešiem, kuros ienākumi no saimnieciskās darbības ir sasnieguši vismaz 380 euro. Obligātās sociālās iemaksas veic no summas, kas nav mazāka par 380 euro mēnesī.

Kā aprēķināt un veikt obligātās sociālās iemaksas?

Obligāto sociālo iemaksu apmēru aprēķina, reizinot obligāto iemaksu objektu ar obligāto iemaksu likmi, kāda attiecīgajā gadā ir noteikta pašnodarbinātajam.

2017.gadā minimālā mēneša darba alga ir 380 euro, tādējādi pašnodarbinātajiem obligāto iemaksu objekta minimālais apmērs 2017.gadam ir 4560 euro (380 euro x 12 mēneši). Savukārt obligāto iemaksu objekta minimālais apmērs mēnesim ir 380 euro.

Vispārējā kārtībā pašnodarbinātās personas obligāto sociālo iemaksu likme 2017. gadā ir 31,13% no ceturksnī gūtā ienākuma.

Ja pašnodarbinātais ir sasniedzis valsts vecuma pensijas gadus (arī pensiju, kas piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem vai priekšlaicīgi), tad obligāto sociālo iemaksu likme 2017. gadā ir 29,25% no ceturksnī gūtā ienākuma.

Savukārt, ja pašnodarbinātā persona ir reģistrējusi savu saimniecisko darbību kā nekustamā īpašuma apsaimniekotājs, tad obligāto sociālo iemaksu likme 2017. gadā ir 26,38 % no ceturksnī gūtā ienākuma.

Obligātās sociālās iemaksas valsts budžetā jāveic reizi ceturksnī – līdz 2017. gada 18.aprīlim (par 2017. gada 1. ceturksni), 17.jūlijam, 16.oktobrim un 2018. gada 15. janvārim (par 2017. gada 4. ceturksni).


Piemēram, fiziskajai personai, kas ir reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja, 2017.gada janvārī ienākums no saimnieciskās darbības ir 500 euro, februārī 400 euro, martā 450 euro. Tādējādi 2017.gada pirmajā ceturksnī ienākums ik mēnesi ir pārsniedzis 380 euro. Tādā gadījumā personai līdz 2017.gada 18.aprīlim ir jāsamaksā obligātās sociālās iemaksas vismaz 354,88 euro amērā (380 euro x 31,3%x3).


Reizi ceturksnī līdz minētajiem datumiem pašnodarbinātajai personai ir arī jāiesniedz VID Ziņojums par veiktajām obligātajām iemaksām attiecīgajā ceturksnī. Ziņojuma veidlapa pieejama VID mājaslapas sadaļā “Nodokļi/Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas/Veidlapas un iesniegumi”.

Ziņojumu var iesniegt:

Pašnodarbinātā ziņojumu iesniedz tikai par to pārskata ceturksni, par kuru veic obligātās iemaksas. Ja obligātās iemaksas par attiecīgo pārskata ceturksni neveic, pašnodarbinātā ziņojumu par šo ceturksni neiesniedz.

Saimnieciskās darbības veicējs neveic obligātās sociālās iemaksas, ja tas ir: 

 • zemnieku (zvejnieka) saimniecības īpašnieks:
  - kura uzņēmumā ir iecelts pārvaldnieks;
  - kas nav darba attiecībās ar šo uzņēmumu un ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija priekšlaicīgi;
  - kas nav darba attiecībās ar šo uzņēmumu un ir I vai II grupas invalīds.
   
 • fiziskā persona, kura veic sava nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un:
  - sasniegusi pensijas vecumu;
  - kurai ir piešķirta valsts vecuma pensija priekšlaicīgi;
  - ir I vai II grupas invalīde;
  - kurai nav pastāvīgās dzīvesvietas Latvijas Republikā;

 • fiziskā persona, kura gūst ienākumu no personīgās palīgsaimniecības vai piemājas saimniecības un:
  - ir sasniegusi pensijas vecumu;
  - kurai ir piešķirta valsts vecuma pensija priekšlaicīgi;
  - I vai II grupas invalīde.

Plašāka informācija par veicamajām obligātajām sociālajām iemaksām pieejama VID mājaslapas sadaļā “Saimnieciskās darbības veicēji” un metodiskajā materiālā “Pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas”, kas pieejams VID mājaslapas sadaļā “Nodokļi/Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas/ Informatīvie un metodiskie materiāli”. 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000, konsultēties jebkurā no VID klientu apkalpošanas centriem vai arī sūtīt savu jautājumu, izmantojot VID mājaslapas sadaļu „Uzdot jautājumu VID”.


Spied uz attēla, lai to palielinātu

Informācija presei