Paziņojums nodokļu maksātājiem par pagaidu kārtību, kādā veicamas darbības ar elektroniskajām ierīcēm un iekārtām

 Publicēts: 09.03.2017. 12.16


Apakšsadaļu izvēlne

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē, lai lietotājs veiktu darbības ar elektroniskajām ierīcēm un iekārtām, kuras VID vienotajā datubāzē (reģistrā) reģistrētas atbilstoši iepriekšējām tehniskajām prasībām (reģistrētu, pārtrauktu elektronisko ierīču un iekārtu lietošanu, kā arī pārvietotu vai izslēgtu tās no VID vienotās datubāzes (reģistra)), turpmāk lietotājiem minēto darbību veikšanai nepieciešamie dokumenti jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (turpmāk – EDS). 

Lai pieteiktu elektronisko ierīču un iekārtu reģistrēšanu, lietotājam VID EDS izvēlnē jāizvēlas sadaļa “Dokumenti”, no dokumentu saraksta jāizvēlas sadaļa “No veidlapas” – “Citi” – “Informācija VID klientu apkalpošanas centriem”. Šajā izvēlnē detalizēti jānorāda reģistrējamās elektroniskās ierīces vai iekārtas veids, reģistrācijas adrese, Grand Total, šasijas numurs, kā arī “Browse” laukā obligāti jāpievieno ieskenēta iekārtas tehniskā pase (ierakstam tehniskajā pasē jāsakrīt ar pēdējo Z-atskaiti). Iekārtas tehniskajā pasē obligāti jābūt apkalpojošā dienesta ierakstam par ierīces vai iekārtas uzstādīšanu (sagatavošanu uzstādīšanai) konkrētajā lietotāja adresē.

Informējam, ka lietotājam ir iespēja VID EDS automātiski veikt šādas darbības ar elektronisko ierīci vai iekārtu:

  • izslēgt no VID vienotās datubāzes (reģistra);
  • pārvietot uz citu adresi;
  • pārtraukt lietošanu uz laiku;
  • atsākt lietošanu.

Plašāka informācija pieejama šeit.