Personas ienākumi no kapitāla pieauguma 2013.gada jūnijā un 2.ceturksnī jādeklarē VID līdz 2013.gada 15.jūlijam

 Publicēts: 10.07.2013.


Apakšsadaļu izvēlne

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka likums „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” nosaka, ka fiziskās personas gūtais ienākums no kapitāla pieauguma ir apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme ienākumam no kapitāla pieauguma ir 15 procenti.

Personām, kuras gūst ienākumu no kapitāla pieauguma, ja ienākumi no kapitāla aktīvu atsavināšanas mēnesī pārsniedz 500 latus, līdz ienākuma gūšanas mēnesim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam ir jāiesniedz VID deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma.

Tām personām, kuras guvušas ienākumu no kapitāla pieauguma un kuru kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem mēnesī ir vairāk kā 100 lati, taču nepārsniedz 500 latus (ieskaitot), deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma par ceturksnī gūto ienākumu jāiesniedz VID vienreiz ceturksnī līdz ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam.

Tādējādi līdz 2013.gada 15.jūlijam VID jāiesniedz deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma par 2013.gada jūnijā gūtajiem ienākumiem no kapitāla pieauguma, ja tie pārsniedz 500 latus, kā arī par 2013.gada otrajā ceturksnī (no 2013.gada aprīļa līdz jūnijam ieskaitot) gūtajiem ienākumiem no kapitāla pieauguma, ja tie mēnesī ir virs 100 latiem, bet nepārsniedz 500 latus.

Aprēķinātā nodokļa summa nodokļu maksātājam jāiemaksā budžetā ne vēlāk kā 15 dienu laikā no likumā noteiktās deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma iesniegšanas dienas, tas ir, līdz 2013.gada 30.jūlijam.

Savukārt tām fiziskām personām, kuras gūst ienākumu no kapitāla pieauguma un kuru kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem 2013.gadā nepārsniedz 100 latus mēnesī, deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma jāiesniedz VID vienu reizi gadā ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 15.janvārī, proti, ne vēlāk kā līdz 2014.gada 15.janvārim.

VID atgādina, ka kapitāla pieaugumu nosaka, no kapitāla aktīva atsavināšanas cenas atņemot iegādes vērtību un kapitāla aktīvā veikto ieguldījumu vērtību kapitāla aktīva turēšanas laikā.

Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.panta otrās daļas izpratnē kapitāla aktīvi ir:

  • akcijas, kapitāla daļas, pajas, ieguldījumi personālsabiedrībā un citi Finanšu instrumentu tirgus likumā minētie finanšu instrumenti;
  • ieguldījumu fondu apliecības un citi pārvedami vērtspapīri, kas apliecina līdzdalību ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopējo ieguldījumu uzņēmumos;
  • parāda instrumenti (parādzīmes, noguldījumu sertifikāti, komercsabiedrību emitēti īstermiņa parāda instrumenti) un citi naudas instrumenti, kas tiek tirgoti naudas tirgos;
  • nekustamais īpašums (ieskaitot nekustamā īpašuma iegūšanas tiesības);
  • uzņēmums Komerclikuma izpratnē;
  • intelektuālā īpašuma objekti;
  • ieguldījumu zelts un citi dārgmetāli, darījumu objekti valūtas tirdzniecības biržā vai preču biržā.

Veidlapa „Deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma” ir pieejama VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā „Veidlapas un iesniegumi”, izvēloties sadaļu „Iedzīvotāju ienākuma nodoklis”, bet Ministru kabineta 21.08.2012. noteikumi Nr.568 „Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību” pieejami VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā Nodokļi > Iedzīvotāju ienākuma nodoklis > Tiesību akti.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā iedzīvotāji ir aicināti zvanīt uz VID informatīvo tālruni 1898, izvēloties sarunas tēmu „Nodokļi”, vērsties tuvākajā VID klientu apkalpošanas centrā, kā arī uzdot jautājumus rakstiski VID mājaslapā sadaļā Kontakti > Uzdot jautājumu VID, atsauksmes.

10.07.2013.

Informāciju sagatavoja: VID Sabiedrisko attiecību daļa

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļiem pieejama šeit.


Informācija presei