Peru izcelsmes preču importam ir pieejamas vairākas jaunas tarifu kvotas

 Publicēts: 22.05.2013.


Apakšsadaļu izvēlne

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk - VID) informē, ka no 2013.gada 1.marta ir pieejamas vairākas jaunas ievedmuitas tarifu kvotas dažādu Peru izcelsmes preču importam, kas ļauj Latvijas uzņēmējiem no trešajām valstīm ievest preces ar pazeminātām vai nulles tarifa likmēm.

No 2013.gada 1.marta ir pieejamas šādas 18 tarifu kvotas Peru izcelsmes precēm: piena produktiem, gaļai, ķiplokiem, kukurūzai, sēnēm, rīsiem, alkoholiskiem dzērieniem, cukuram un cukuru sīrupiem, konditorejas un citiem minētajā regulā noteiktiem pārtikas izstrādājumiem ar piemērojamo muitas nodokļa likmi 0 %. Pieprasot minētās kvotas, ir nepieciešams iesniegt preču Peru izcelsmi apliecinošu dokumentu.

Tāpat, sākot ar 2013.gada 1.martu, ir pieejamas šādas 24 tarifu kvotas Peru izcelsmes precēm: dažādiem plastmasas izstrādājumiem, auklām un tīkliem, trikotāžas izstrādājumiem, atsevišķiem dzelzs un tērauda izstrādājumiem, zivīm (makrelēm, anšoviem, stavridām, kalmāriem), saldētām vai sagatavotām, ar piemērojamo muitas nodokļa likmi 0%.

Attiecībā uz minētajiem izstrādājumiem paredzētas atkāpes no izcelsmes noteikumiem. Pieprasot minētās kvotas, ir nepieciešams iesniegt preču Peru izcelsmes apliecinājumu, kurā ir šāds paziņojums angļu valodā: „Product originating in accordance with Appendix 2A of Annex II” vai „Product originating in accordance with Appendix 5 of Annex II”.

Regulu teksts ar tarifu kvotu kārtas numuriem, preču kodiem un aprakstiem atrodams Eiropas Savienības tiesību aktu datu bāzē EUR-Lex vai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L 121).

Šogad uzņēmējiem ir pieejamas vairāk nekā 700 tarifu kvotas, ko piešķir Eiropas Komisija uz muitas deklarāciju pamata, ievērojot hronoloģisko secību, kādā iesniegti pamatojoties uz šīm deklarācijām sagatavotie tarifu kvotu pieteikumi.

Importētāji var pieteikt pieejamās tarifa kvotas arī pēc preču izlaišanas brīvam apgrozījumam saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 3.janvāra noteikumos Nr.1 „Noteikumi par Eiropas Savienības tarifa kvotu pieteikšanu un administrēšanu” noteikto kārtību. Retrospektīvu kvotas pieteikšanas iesniegumu var iesniegt triju gadu laikā no preču importēšanas brīža.

Informācija par tarifa kvotu pieteikšanas kārtību atrodama Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā www.vid.gov.lv, sadaļā Muita / Muitas tarifu atvieglojumi - tarifu kvotas. Detalizēta informācija par pieejamajām kvotām un muitas nodokļu atvieglojumiem ir pieejama Integrētā tarifa vadības sistēmas (ITVS) datu bāzē. VID aicina uzņēmējus sekot līdzi informācijai par pieejamajām tarifu kvotām un gūt labumu no tarifu kvotu izmantošanas arī turpmāk.

Atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem saistībā ar kvotu pieteikšanu iespējams iegūt arī pa tālruni 67111401.

22.05.2013.

Informāciju sagatavoja: VID Sabiedrisko attiecību daļa


Informācija presei