Pieņemti Savienības Muitas kodeksa Īstenošanas regulas grozījumi un labojumi

 Publicēts: 14.06.2017. 16.27


Apakšsadaļu izvēlne

VID Muitas pārvalde informē, ka 2017.gada 13.jūnijā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (Nr.L149) ir publicēta Komisijas 2017.gada 8.jūnija Īstenošanas regula (ES) 2017/989, ar kuru labo un groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu.

Regula stājas spēkā 2017.gada 14.jūnijā.

Muita