Pievienotās vērtības nodokļa atbrīvojuma piemērošana interešu izglītības pakalpojumiem

 Publicēts: 05.03.2020. 11.30


Apakšsadaļu izvēlne
Vēršam uzmanību, ka valsts atzītas izglītības iestādes, kas ir reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, ir tiesīgas nepiemērot maksai par interešu izglītības pakalpojumiem pievienotās vērtības nodokli.   
 
Pievienotās vērtības nodokļa likuma izpratnē interešu izglītības pakalpojumiem PVN atbrīvojums piemērojams tikai tādos gadījumos, ja tos sniedz iestādes, kas reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā. Savukārt juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, bet kuras ir saņēmušas licenci pašvaldībā interešu izglītības programmas īstenošanai, PVN atbrīvojumu saviem sniegtajiem interešu izglītības pakalpojumiem piemērot nevar.
 
Saskaņā ar PVN piemērošanas kārtību regulējošiem normatīvajiem aktiem ar PVN neapliek valsts atzītu izglītības iestāžu pakalpojumus vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, augstākās izglītības un interešu izglītības jomā, kā arī ar šiem izglītības pakalpojumiem cieši saistītu pakalpojumu sniegšanu un preču piegādi, ko veic minētās izglītības iestādes. 
Ar PVN neapliek maksu par interešu izglītību, ko valsts un pašvaldību izglītības iestādes un valsts akreditētās privātās izglītības iestādes sniedz valsts, pašvaldību vai valsts akreditēto privāto izglītības iestāžu skolēniem, audzēkņiem vai studentiem.
 
Informācija par visām izglītības iestādēm, kuras reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, atrodama Valsts izglītības informācijas sistēmā
 
Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām visus jautājumus nosūtīt mums, izmantojot EDS sadaļu “Sarakste ar VID”, vai arī uz e-pasta adresi vid [at] vid.gov.lv, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, vai zvanīt uz VID konsultatīvo tālruni 67120000, vai konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā.
Informācija presei