Pievienotās vērtības nodokļa nodrošinājuma darījumi ar naftas produktiem

 Publicēts: 14.12.2017. 08.44


Apakšsadaļu izvēlne

Ņemot vērā 2017.gada 16.novembra grozījumus likumā „Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk – Likums) ar 2018.gada 1.janvāri no Likuma tiks izslēgts 26.2 pants „Nodrošinājums par iespējamo pievienotās vērtības nodokļa parāda samaksu darījumos ar naftas produktiem”. Līdz ar to no 2018.gada 1.janvāra spēku zaudēs 2013.gada 17.decembrī pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr.1508 „Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa nodrošinājumu darījumiem ar naftas produktiem”.