Poligrāfijas pakalpojumi

 Publicēts: 08.11.2018. 14.07


Apakšsadaļu izvēlne
Iepirkuma identifikācijas numurs
FM VID 2018/289
Pasūtītāja nosaukums
Valsts ieņēmumu dienests
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
90000069281
Atsauce uz pantu
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu
Adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Tālrunis
67122689; (fakss: 67122906)
Kontaktpersona
Diāna Dzalbe (tālrunis: 67120206; e-pasta adrese: Diana.Dzalbe@vid.gov.lv)
Iepirkuma nosaukums

Poligrāfijas pakalpojumi

Iepirkuma priekšmets

Dažādu veidu poligrāfijas izstrādājumu izgatavošana un piegāde

CPV kods
79820000-8 (Ar iespieddarbiem saistītie pakalpojumi).
Paredzamā līgumcena
27 000,00 EUR
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
22. Novembris 2018, 11.00
Dokumentācija
Lēmums
Līgums
Jautājumi un atbildes