Precizēts: Sabiedriskā labuma komisija atbalsta sabiedriskā labuma statusa piešķiršanu 9 organizācijām

 Publicēts: 21.06.2013.


Apakšsadaļu izvēlne

Šodien, 2013.gada 20.jūnijā, notika Sabiedriskā labuma komisijas (turpmāk - komisija) sēde, kurā komisija nolēma ieteikt Valsts ieņēmumu dienestam (turpmāk - VID) pieņemt lēmumu piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statusu 9 nevalstiskajām organizācijām (turpmāk - NVO).

Komisijas atbalstu sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanai saņēma: 

 • biedrība „Atbalsta centrs bērniem un jauniešiem ar ierobežotām iespējām „ARCUS””;
 • biedrība „Rīgas Angļu ģimnāzijas atbalsta biedrība”;
 • biedrība „Handbola klubs „Celtnieks””;
 • biedrība „Ogres Bērnu un Jauniešu sporta atbalsta apvienība”;
 • biedrība „Zebrenes sieviešu biedrība „Dīva””;
 • biedrība „Baltaine”;
 • biedrība „SIEVIEŠU BIEDRĪBA „SPĒKAVOTS””;
 • biedrība „Vides skola „Rītupe””;
 • nodibinājums „RŪPES”.

Pamatojoties uz piešķirto sabiedriskā labuma statusu, NVO var piesaistīt ziedotājus:

 • juridiskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteiktās nodokļu atlaides – rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli var samazināt par 85 % no summām, kas ziedotas, taču kopējā nodokļa atlaide nedrīkst pārsniegt 20 % no nodokļa kopējās summas;
 • fiziskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktās nodokļu atlaides – fiziskas personas apliekamā ienākuma samazinājums par ziedotajām summām nevar pārsniegt 20% no gūtā apliekamā ienākuma.

Atgādinām, ka tā biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija, kas vēlas iegūt sabiedriskā labuma organizācijas statusu, iesniedz VID iesniegumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu, iesniegumā norādot sev vēlamo veidu, kādā VID paziņos lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu (VID lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu paziņo, to nosūtot pa pastu vai informāciju par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu publicējot VID mājaslapā www.vid.gov.lv). Iesniegumam ir jāpievieno attiecīgās biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns.

Plašāka informācija par sabiedriskā labuma statusa piešķiršanu pieejama VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā Noderīgi > Sabiedriskā labuma statuss.

20.06.2013.

Informāciju sagatavoja: VID Sabiedrisko attiecību daļa

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļiem pieejama šeit


Informācija presei