Precizēts Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums

 Publicēts: 03.08.2018. 13.53


Apakšsadaļu izvēlne

No 2018. gada 12. jūlija ir spēkā grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā.  To mērķis ir precizēt subjektu loku, uz ko attiecas sankciju ievērošana un izpilde, kā arī tie nosaka VID kā kompetentās institūcijas tiesības pieņemt lēmumu par sodu noteikšanu, ja tiek pārkāpts likuma regulējums.   

Minētie likuma grozījumi nosaka, ka VID ir kompetentā institūcija, kas arī uzrauga starptautiskās un nacionālajās sankcijās noteikto finanšu un civiltiesisko ierobežojumu izpildi nodokļu konsultantiem, ārpakalpojuma grāmatvežiem un citām personām, kas noteiktas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā.

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka šīm VID uzraudzībā esošajām personām paredzēts pārejas periods līdz 2019.gada 1.maijam, līdz kuram tām atbilstoši savam darbības veidam, jāveic un jādokumentē starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējums, lai noskaidrotu, novērtētu, izprastu un pārvaldītu savai darbībai vai klientiem piemītošo starptautisko un nacionālo sankciju risku.

Pamatojoties uz šo novērtējumu, ir jāizstrādā starptautisko un nacionālo sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma, tostarp dokumentējot attiecīgās politikas un procedūras.

Šādas iekšējās kontroles sistēmas izveide tirgus dalībniekiem palīdzēs klienta izpētes un darījumu uzraudzības ietvaros konstatēt aizdomīgus darījumus, kas var liecināt par iespējamo starptautisko sankciju pārkāpšanu vai apiešanu.

Plašāka informācija par sankciju režīmiem, kas ir saistoši Latvijai, ir pieejama Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē un drīzumā tiks vēl papildināta. Arī VID izstrādās vadlīnijas, lai palīdzētu personām, uz kurām tas attiecas, izprast sankciju režīma būtību un ievērot esošo normatīvo regulējumu.

Papildus informējam, ka VID būs tiesīgs piemērot administratīvās sankcijas un uzraudzības pasākumus par starptautisko un nacionālo sankciju prasības regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem attiecībā uz iekšējās kontroles sistēmu un sankciju riska pārvaldību.