Preču pagaidu ievešana un procedūras slēgšanas termiņš COVID-19 radītajos apstākļos

 Publicēts: 07.04.2020. 11.45


Apakšsadaļu izvēlne

Ņemot vērā Eiropas Komisijas rekomendācijas, VID Muitas pārvalde sniedz atbalstu uzņēmējiem un informē par darbībām ar precēm, kurām piemērota muitas procedūra – pagaidu ievešana un kurām Covid-19 seku dēļ rodas vai var rasties problēmas ievērot muitas iestādes noteikto procedūras slēgšanas termiņu.

Gadījumos, kad pagaidu ievešanas procedūru nevar pabeigt muitas iestādes noteiktajā termiņā saskaņā ar ārkārtējiem apstākļiem, ko radījusi Covid-19 pandēmija, muitas iestāde pēc pamatota atļaujas turētāja iesnieguma saņemšanas var atļaujas slēgšanas termiņu pagarināt arī tad, ja tas pārsniedz maksimāli noteiktos 24 mēnešus. Plašāku informāciju lūdzam lasīt šeit.  

Muita