Programmas Hercule III projekta noslēgumā Baltijas valstu muitas dienestu pārstāvji apspriež muitas kontroles jautājumus

 Publicēts: 19.12.2019. 17.11


Apakšsadaļu izvēlne

Noslēdzot Eiropas Komisijas Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) programmas Hercule III projekta “Specializētas rentgeniekārtu attēlu analīzes mācības” aktivitātes, 2019.gada 17.decembrī VID Muitas pārvaldē viesojās Lietuvas un Igaunijas muitas administrācijas pārstāvji, lai diskutētu par aktualitātēm rentgena izmantošanā muitas kontrolē. Reģionālais darbseminārs Baltijas valstu muitas iestādēm tika organizēts, lai veicinātu sadarbību un informācijas apmaiņu par muitas iestāžu pieredzi un labās prakses piemēriem reģionālā un Eiropas Savienības līmenī.

Darbseminārā piedalījās Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes muitošanas procesu, riska vadības un muitas kontroles organizēšanas eksperti un Informātikas pārvaldes pārstāvji, kā arī Igaunijas Nodokļu un muitas administrācijas un Lietuvas Finanšu ministrijas Muitas departamenta muitas kontroles un riska pārvaldības jomu eksperti. 

Tikšanās laikā dalībnieki apsprieda Baltijas kravu skeneru sasaistes projekta (BAXE) īstenošanā gūto pieredzi un tā iespējamo turpmāko attīstību, kā arī jaunākās tendences rentgena attēlu analīzē. Latvijas muitas pārstāvji dalījās pieredzē un informācijā par apgūto specializētajās rentgeniekārtu attēlu analīzes mācībās, kas tika īstenotas, lai stiprinātu Latvijas muitas dienesta kapacitāti krāpšanas apkarošanā, cīņā pret nelegālo tabakas izstrādājumu kontrabandu un citu preču nelegālu pārvietošanu. Kaimiņvalstu kolēģi informēja par Lietuvā un Igaunijā identificētajām priekšrocībām, ko sniegusi BAXE ieviešana, kā arī apsprieda jautājumus par sistēmas praktisko izmantošanu.

Realizējot Hercule III projektu, 2019.gadā tika nodrošinātas rentgeniekārtu attēlu analīzes mācības 100 muitas amatpersonām. Ņemot vērā Baltijas valstu muitas iestāžu reģionālā darbsemināra dalībnieku diskusiju rezultātus, secinājumus un priekšlikumus, īstenojot projektu, tiks izstrādāts BAXE turpmākās attīstības plāns.

Eiropas Komisija

Muita