Projekta "Tiesībsargājošo iestāžu sadarbības veicināšana ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā Latvijā" aktualitātes

 Publicēts: 19.04.2021. 16.03


Apakšsadaļu izvēlne

Lai stiprinātu tiesībaizsardzības iestāžu sadarbību ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā, Valsts ieņēmumu dienests (VID) sadarbībā ar Valsts policiju ir uzsācis vienotas kriminālizlūkošanas datu apmaiņas sistēmas izstrādi. Vienotā datu apmaiņas sistēma ietvers datu analītisko rīku un VID Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa digitālo atbalsta sistēmu, kura tiks savienota ar Valsts policijas datubāzi. Darbam ar sistēmu tiks sagatavoti informācijas analītiķi un īpašo uzdevumu eksperti.

 

Šobrīd ir veikta digitālās atbalsta sistēmas atsevišķu elementu un to sastāvdaļu iegāde.  Sekmīgas sadarbības nodrošināšanai, VID ar Valsts policiju ir noslēdzis partnerības līgumu.

Projekta ietvaros ir veikta tiesiskā regulējuma izpēte un secināts, ka ir nepieciešams izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, lai nodrošinātu atbilstošu tiesisko ietvaru plānotās vienotās digitālās izlūkdatu vides ieviešanai un sekmīgai darbībai.

Covid-19 pandēmijas ietekmē šogad klātienē paredzētās mācības īpašo uzdevumu ekspertu sagatavošanai tiks pārceltas uz 2023. gadu, taču 2022. gadā paredzētās mācības iecerēts īstenot saskaņā ar grafiku. Izmaiņas organizējamo mācību grafikā neietekmēs sekmīgu projekta īstenošanu.

Šis ir viens no diviem projektiem, ko VID īsteno Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda līdzfinansētās programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” ietvaros. Plašāka informācija par abiem projektiem pieejama VID tīmekļvietnē sadaļāPar mums” – “Starptautiskā sadarbība” – “Starptautiskie projekti” – “Eiropas Ekonomikas zonas granta projekti”.