Projekta "Tiesībsargājošo iestāžu sadarbības veicināšana ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā Latvijā" aktualitātes

 Publicēts: 14.06.2021. 08.45


Apakšsadaļu izvēlne

Lai stiprinātu tiesībaizsardzības iestāžu sadarbību ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā, Valsts ieņēmumu dienests (VID) sadarbībā ar Valsts policiju ir uzsācis vienotas kriminālizlūkošanas datu apmaiņas sistēmas izstrādi. Vienotā datu apmaiņas sistēma ietvers datu digitālās analītikas instrumentu un VID Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa digitālo atbalsta sistēmu, kura tiks savienota ar Valsts policijas datubāzi. Darbam ar sistēmu tiks sagatavoti informācijas analītiķi un īpašo uzdevumu eksperti.

 

Šobrīd projekta īstenošanas darba grupā norit intensīvs darbs pie likumprojekta “Grozījums likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu”” pilnveides, ar kuru paredzēts likumu “Par Valsts ieņēmumu dienestu” papildināt ar jaunu pantu – “Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmas”.

Saskaņā ar projekta īstenošanas laika grafiku ir veikti visi projekta ietvaros paredzētie iepirkumi.

Šis ir viens no diviem projektiem, ko VID īsteno Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda līdzfinansētās programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” ietvaros. Plašāka informācija par abiem projektiem pieejama VID tīmekļvietnē sadaļā Par mums” – “Starptautiskā sadarbība” – “Starptautiskie projekti” – “Eiropas Ekonomikas zonas granta projekti”.