Projekts "E-muita (1.kārta)"

 Publicēts: 09.04.2020. 15.05


Apakšsadaļu izvēlne

Eiropas Savienības fondu projekti
Eiropas Savienibas fondu projekti

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu tiek īstenots projekts “E-muita (1.kārta)”.


Projekta mērķis: samazināt administratīvo slogu uzņēmējdarbībai un paaugstināt Eiropas Savienības komersantu konkurētspēju kopējā tirgū, kā arī uzlabot esošo muitas procesu un procedūru efektivitāti.

Projektā “E-muita (1.kārta)” realizējamās aktivitātes turpinās iepriekšējā plānošanas periodā īstenotā projekta “Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas ieviešana, pilnveidošana un uzturēšana” Nr.3DP/3.2.2.1.1/11/IPIA/CFLA/001 ietvaros uzsākto virzību uz elektronisku jeb bezpapīru muitas vidi.

Projekta līguma numurs: 2.2.1.1/17/I/003

Projekta finansējuma apmērs: EUR 4 500 000 EUR
- 3 825 000 EUR (85% finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds);
- 675 000 EUR (15% tiks finansēti no valsts budžeta).

Projekta realizācijas laiks: 36 mēneši, sākot no 2017.gada 25.aprīļa

Papildu informācija par projektu šeit.

Kontaktinformācija: VID Muitas pārvaldes E-muitas daļas vadītāja Olga Vikaine (tel. +371 67120805, e-pasts: olga.vikaine [at] vid.gov.lv)


Projekta īstenošanas gaita:

Saskaņā ar 25.04.2017. noslēgto Vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu ir uzsākta projektā “E-muita (1.kārta)” plānoto aktivitāšu īstenošana.


01.01.2017. produkcijas vidē ieviesta:

 • Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) sasaiste ar Eiropas Komisijas centrālo sistēmu REX (Reģistrētā eksportētāja sistēmu), (plašāka informācija sadaļā EMDAS > Aktualitātes).  


11.06.2017. produkcijas vidē ieviesti:

 • papildinājumi EMDAS importa galvojumu piemērošanā (ieviests skaidras naudas galvojums);
 • izmaiņas EMDAS  Eksporta manifestu apstrādē;
 • izmaiņas EMDAS starpvalstu ziņojumos atbilstoši Eiropas Komisijas specifikācijām (plašāka informācija sadaļā EMDAS > Aktualitātes).


25.09.2017. produkcijas vidē ieviesti:


02.10.2017. produkcijas vidē ieviests:

 • Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) ieviests risinājums, kas nodrošina uzņēmējiem tiešu piekļuvi Eiropas informācijas sistēmām.


04.03.2018. produkcijas vidē ieviests:

 • EMDAS funkcionalitāte, kas atbilstoši Savienības muitas kodeksā noteiktajam nodrošina iespēju pārvietot pagaidu uzglabāšanā esošas preces starp dažādām pagaidu uzglabāšanas vietām Latvijas teritorijā, neizmantojot tranzīta procedūru;
 • izmaiņas Eiropas Komisijas centrālajā Uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas sistēmā (EORI 2) un tās sasaistē ar dalībvalstu EORI sistēmām (plašāka informācija sadaļā Jaunumi).

 

03.06.2018. produkcijas vidē ieviestas:

 • funkcionālās izmaiņas un papildinājumi EMDAS Importa kontroles sistēmā un saistītajās VID informācijas sistēmās,  tostarp, lai nodrošinātu importa muitas deklarāciju noformēšanu atbilstoši Regulas Nr.2015/2446 B pielikumā un Regulas Nr.2015/2447 B pielikumā noteiktajam;
 • eksporta deklarāciju automatizētas izlaišanas funkcionalitāte pie noteiktiem kritērijiem;
 • risinājums, kas nodrošina automatizētu kontroles procesu ar dzelzceļa pārvadājumu izvedamajām kravām;
 • izmaiņas Integrētā tarifa vadības sistēmā (ITVS) atbilstoši Savienības muitas kodeksa prasībām u.c. (plašāka informācija – sadaļā Jaunumi).

26.06.2018. produkcijas vidē ieviesti:

 • papildinājumi Datu noliktavas sistēmas (DNS) informācijas blokā “Muitas fiziskās kontroles bloks” no EMDAS pārņemto muitas fiziskās kontroles bloka datu atlasei un analīzei.

19.08.2018. produkcijas vidē ieviesta:

 • jauna EMDAS funkcionalitāte, kura sasaistē ar Apvienoto nāciju organizācijas (ANO) ITDB (International TIR Data Bank) programmu nodrošina elektronisku TIR karnešu turētāju identifikācijas numura pārbaudi.
 • "Surveillance 3"atbilstoši Savienības Muitas kodeksa prasībām, realizējot izmaiņas ITVS datu apstrādē, t.sk. sasaistē ar EMDAS un Eiropas Komisijas Surveillance sistēmu.

30.11.2018. Datu noliktavas sistēma (DNS) papildināta ar VAS “Latvijas Dzelzceļš” kravu kontroles informācijas bloku.

30.11.2018. Latvijas Atvērto datu portālā https://data.gov.lv/lv (sadaļā “Ekonomika un uzņēmējdarbība”) publicēta datu kopa par skaidras naudas līdzekļiem, ko deklarē uz robežas (plašāka informācija – sadaļā Jaunumi).

27.01.2019. produkcijas vidē ieviesta:

 • EMDAS Skaidras naudas deklarāciju apstrādes funkcionalitāte;
 • automatizēta izlaišana importa muitas noliktavas procedūrai un noliktavas turētāja apliecināšana EMDAS (plašāka informācija – sadaļā Jaunumi ).

10.05.2019. Latvijas Atvērto datu portālā https://data.gov.lv/lv (sadaļā “Ekonomika un uzņēmējdarbība”) publicētas datu kopas:

 • aprēķinātie muitas administrētie maksājumi;
 • deklarētās preces;
 • muitā noformētās deklarācijas.

03.06.2019. produkcijas vidē ieviesta:

 • EMDAS Elektroniskā transporta dokumenta (ETD) (ienākošā) funkcionalitāte, t.sk. sasaiste ar IRIS riska analīzes veikšanai (plašāka informācija – sadaļā  Jaunumi);
 • EMDAS Importa muitas deklarāciju noformēšanas funkcionalitātes fiziskām personām (kurjerpasta sūtījumiem līdz 1000 EUR), t.sk. saistītās sistēmas ITVS izmaiņas (plašāka informācija – sadaļā Jaunumi).

09.09.2019. produkcijas vidē ieviesta:

 • EMDAS skaidras naudas deklarācijas funkcionalitātes papildinājumi, sasaiste ar IRIS riska analīzes nodrošināšanai;
 • EMDAS Importa muitas deklarāciju noformēšanas funkcionalitātes fiziskām personām (pasta, kurjerpasta sūtījumiem līdz 1000 EUR) papildinājumi;
 • "Latvijas dzelzceļš" e-SMGS pavadzīmes integrācija ar EMDAS, funkcionalitāti uzsākts izmantot 27.septembrī;
 • EMDAS datu apmaiņa ar "Latvijas Pasts" sistēmu, funkcionalitāti uzsākts izmantot 19.novembrī (plašāka informācija – sadaļā  Jaunumi).

09.12.2019. produkcijas vidē ieviesta:

 • EMDAS Vidējās statistiskās cenas (VSC) aprēķina funkcionalitāte.

12.12.2019. produkcijas vidē ieviesta:

 • EMDAS datu apmaiņas ar Starptautisko kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmu (SKLOIS) funkcionalitāte (plašāka informācija – sadaļā  Jaunumi).

29.03.2020. produkcijas vidē ieviesta:

 • EMDAS Elektroniskā transporta dokumenta (izejošā) funkcionalitāte;
 • EMDAS Importa muitas deklarāciju funkcionalitātes papildinājumi deklarāciju noformēšanas paātrināšanai un lietojamības uzlabošanai;
 • EMDAS Pagaidu uzglabāšanas funkcionalitātes lietojamības papildinājumi (plašāka informācija – sadaļā  Jaunumi).

02.04.2020. produkcijas vidē ieviesti:

 • Integrētā riska informācijas sistēmā (IRIS) Riska analīzes servisa Importa deklarācijas riska profilēšanas papildinājumi