Projekts "Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija MAIS kodols"

 Publicēts: 03.10.2018. 11.41


Apakšsadaļu izvēlne

Eiropas Savienības fondu projekti

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas projekts "Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija MAIS kodols".

Projekts tiek īstenots 2015.gada 17.novembra MK noteikumu Nr.653 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi” ietvaros. Projekts veicina pasākumam izvirzīto rādītāju sasniegšanu.

Plānots, ka īstenojot šo projektu, kopumā būtiski tiks modernizēti un automatizēti nodokļu administrēšanas procesi un uzlabota VID sniegto pakalpojumu kvalitāte. 


Projekta mērķis: veicināt VID pamatdarbības procesu izpildes efektivitāti, modernizēt VID e-pakalpojumu izpildes procesus, uzlabot VID datu pieejamību un mazināt administratīvo slogu nodokļu maksātājiem.

Projekta līguma numurs: 2.2.1.1/16/I/002

Projekta finansējuma apmērs: EUR 4 500 000 EUR
 - 3 825 000 EUR (85% finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds);
-  675 000 EUR (15% tiks finansēti no valsts budžeta).

Projekta sadarbības partneris: Finanšu ministrija

Projekta realizācijas laiks: 36 mēneši, sākot no 2017.gada 13.marta

Papildu informācija par projektu.

Kontaktinformācija: Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Projekta vadītāja Zane Siliņa (tel. +371 67121847, e-pasts: zane.silina [at] vid.gov.lv)


Jaunumi hronoloģiskā secībā:

 • 07.10.2016. – VID iesniedz projekta pieteikumu CFLA
 • 17.02.2017. – CFLA apstiprina projektu “2.2.1.1/16/I/002 Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija MAIS kodols” 
 • 13.03.2017. – tiek parakstīts līgums starp CFLA un VID par projekta “2.2.1.1/16/I/002 Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija MAIS kodols” īstenošanu
 • 24.11.2017. – noslēdzoties iepirkuma FM VID 2015/153/ERAF “Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas izstrāde, pilnveidošana un garantijas nodrošināšana” procedūrai noslēgts līgums ar informācijas sistēmas izstrādātāju A/S Exigen Services Latvia (Līguma Nr. FM VID 2016/153/ERAF )
 • 01.12.2017. – tiek uzsākta MAIS izstrāde
 • 19.12.2017. – piegādātas nepieciešamās standartprogrammatūras licences
 • 05.01.2018. – noslēdzot vienošanās protokolu, uzsākta Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas (MAIS) arhitektūras izstrāde
 • 10.04.2018. – ir saskaņota un pieņemta Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas arhitektūras dokumenta gala versija
 • 20.04.2018. – noslēdzot vienošanās protokolu, uzsākta Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas kodola izstrāde
 • 25.06.2018. – tiks piegādāts pirmais nodevums Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas kodola izstrādes ietvaros
 • 21.09.2018. – parakstīts nodošanas–pieņemšanas akts par Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas (MAIS) kodola izstrādes pirmā posma izpildi