Projekts “Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (Maksājumu uzskaite un uzkrājuma princips)”

 Publicēts: 10.10.2019. 15.16


Apakšsadaļu izvēlne

Eiropas Savienības fondu projekti

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projekts Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (Maksājumu uzskaite un uzkrājuma princips)”

Projekts tiek īstenots 2015.gada 17.novembra MK noteikumu Nr.653 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi” ietvaros. Projekts veicina pasākumam izvirzīto rādītāju sasniegšanu.

Projekts "Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (Maksājumu uzskaite un uzkrājuma princips)” turpina projekta "Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija MAIS kodols" iesāktos darbus pie efektīva, mūsdienīga, uz modernām tehnoloģijām balstīta risinājuma izveides, kura ietvaros tiks izstrādāta ar iekšzemes nodokļiem un VID administrētajām nodevām saistīta maksājumu uzskaites un administrēšanas, nodokļu ieņēmumu grāmatvedības uzskaites funkcionalitāte.


Projekta mērķis: ieviest uzkrājuma principu VID administrēto valsts ieņēmumu uzskaitē un vienoto nodokļu kontu vienkāršotai nodokļu iemaksai valsts budžetā, tajā skaitā, nodrošināt pilnīgu informāciju par faktiskajiem konkrētā perioda VID administrētajiem valsts budžeta ieņēmumiem.

Līdz ar uzkrājuma principa ieviešanu nodokļu maksātajam būs iespēja saņemt korektu un saprotamu informāciju par nodokļu nomaksas stāvokli uz katru konkrētu izvēlēto vēsturisko datumu, jo tiks nodrošināta VID administrēto valsts budžeta ieņēmumu uzskaite atbilstoši vispārpieņemtajiem grāmatvedības uzskaites principiem, tā padarot nodokļu nomaksas procesu caurskatāmu, uztveramu un atsekojamu.

Projekta līguma numurs: 2.2.1.1/18/I/002

Projekta finansējuma apmērs: 4 530 000 EUR
 - 3 850 500 EUR (85 % finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds);

-  679 500 EUR (15% tiks finansēti no valsts budžeta).

Projekta realizācijas laiks: 36 mēneši, sākot no 2019.gada 9.aprīļa

Kontaktinformācija: Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Projekta vadītāja Zane Siliņa (tel. +371 67121847, e-pasts: zane.silina [at] vid.gov.lv)


Jaunumi hronoloģiskā secībā

Lai ieviestu uzkrājuma principu VID administrēto valsts ieņēmumu uzskaitē un vienoto nodokļu kontu, notiek darbs pie normatīvo aktu aktualizēšanas:

  • 16.07.2019. pieņemti grozījumi  Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumos Nr. 40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām";
  • 26.09.2019. Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem"" (VSS-944);
  • 03.10.2019. Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par izložu un azartspēļu nodokļa pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas kārtību” un (VSS-971).