Projekts "Vienotā datu telpa"

 Publicēts: 21.03.2019. 09.40


Apakšsadaļu izvēlne

Eiropas Savienības fondu projekti
Eiropas Savienibas fondu projekti

Projekts "Vienotā datu telpa" (VDT) Nr. 2.2.1.1/17/I/009

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) kā sadarbības partneris piedalās Valsts reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk – VRAA) projekta “Vienotā datu telpa”, Nr. Nr. 2.2.1.1/17/I/09 (turpmāk – Projekts), īstenošanā.


Par Projektu

Projekts turpina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) projekta “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” uzsāktās aktivitātes, kā arī ir cieši saistīts ar VRAA ERAF informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) projektu “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma”.

Projekta virsmērķis ir informācijas apmaiņas un sadarbspējas uzlabošana valsts pārvaldē, kā arī publisko un atkalizmantojamo datu pieejamības nodrošināšana, tādējādi veicinot programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” mērķu sasniegšanu.

Projekta ietvaros tā mērķu sasniegšanai plānota šādu darbību īstenošana:

 1. Datu izplatīšanas platformas (DIP) izstrāde;
 2. Datu publicēšanas platformas (DPP) 2.kārtas izstrāde;
 3. Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas reģistrs (VIRSIS) 2.kārtas izstrāde;
 4. Partneru informācijas sistēmu pielāgošana un integrācija ar vienotās datu telpas koplietošanas risinājumiem;
 5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras attīstība;
 6. Publicitātes pasākumu īstenošana;
 7. Projekta pārvaldība;
 8. Projekta pamatojošo dokumentu izstrāde.

Kopējās Projekta īstenošanas izmaksas ir 4 000 000,00 euro, no kuriem 3 400 000,00 euro ir ERAF finansējums.

Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši no vienošanās par Projekta īstenošanu noslēgšanas brīža – 2017.gada 9.novembra.

Projekta īstenošanā piedalās deviņi sadarbības partneri:

 1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;
 2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs;
 3. Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra personā);
 4. Ventspils pilsētas dome;
 5. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;
 6. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra;
 7. Centrālā statistikas pārvalde;
 8. Valsts zemes dienests;
 9. Valsts ieņēmumu dienests.

VID dalība Projekta īstenošanā

VID piedalās Projekta darbības “Partneru informācijas sistēmu pielāgošana un integrācija ar VDT koplietošanas risinājumiem” īstenošanā:

 1. nodrošinot VISS un VID informācijas sistēmu savietotāja integrāciju (piezīme: VID finansē nepieciešamās VID informācijas sistēmu izmaiņas VISS un VID informācijas sistēmu savietotāja integrācijas nodrošināšanai);
 2. dalība DIP izstrādē, piedaloties DIP prasību definēšanā un saskaņošanā, ieviešanā, nodrošinot VID informācijas sistēmu un DIP saskarņu integrācijas testēšanu, kā arī nodrošinot DIP risinājuma izmantošanu pēc tā ieviešanas;
 3. dalība DPP 2.kārtas ieviešanā, veicot VID risinājumu funkcionalitātes papildināšanu saskarņu izstrādei atvērto datu publicēšanai atvērto datu portālā, tajā skaitā, piedaloties VID informācijas sistēmu un DPP saskarņu integrācijas testēšanā, kā arī nodrošinot VID datu nodošanu DPP un DPP izmantošanu pēc tā ieviešanas.

Partnerim deleģēto darbību īstenošanai projekta ietvaros finansējums nav paredzēts.


Kontaktinformācija:

VID IP Datu apmaiņu informācijas sistēmu daļas vadītāja Oksana Medvedska (67120525, oksana.medvedska [at] vid.gov.lv)

VID Informātikas pārvaldes direktora vietniece Lita Marnauza (67120431, lita.marnauza [at] vid.gov.lv)

VRAA Informācijas sistēmu attīstības departamenta Pārvaldības nodaļas projektu vadītāja Inga Kovkājeva (66164650, inga.kovkajeva [at] vraa.gov.lv)