Publicēta EMDAS Manifestu un pagaidu uzglabāšanas (MAN/PU) moduļa aktualizētā Programmiskās saskarnes lietotāja rokasgrāmata komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu

 Publicēts: 05.06.2017. 14.26


Apakšsadaļu izvēlne

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta “E-muita (1.kārta)” ietvaros turpinās darbs pie Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas Manifestu un pagaidu uzglabāšanas funkcionalitātes (turpmāk – EMDAS MAN/PU) pārbūves atbilstoši Savienības Muitas kodeksa (Regula Nr.952/2013) prasībām. Plānots, ka jaunā EMDAS MAN/PU versija produkcijas vidē lietotājiem būs pieejama 2017.gada septembra otrajā pusē.

Izmaiņas MAN/PU funkcionalitātē skar arī programmisko saskarni. Aktualizētā Programmiskās saskarnes lietotāja rokasgrāmata komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu ir pieejama VID mājaslapā.

Lai atvieglotu komersantiem izmaiņu pielāgošanu un ieviešanu savās informācijas sistēmās, ir izveidota EMDAS MAN/PU ziņojumu izmaiņu salīdzinošā tabula.

Pirms izmaiņu uzstādīšanas produkcijas vidē, 2017.gada septembrī VID Muitas pārvalde plāno organizēt bezmaksas seminārus, kuros koncentrētā un uzskatāmā veidā tiks prezentēti funkcionalitātes jaunumi, kā arī sniegta informācija un skaidrojumi saistībā ar PUD aizpildi.

Informācija par plānotajām aktivitātēm saistībā ar gaidāmajām izmaiņām EMDAS MAN/PU funkcionalitātē regulāri tiks publicēta VID mājaslapā. Aicinām komersantus regulāri sekot līdzi publicētajai aktuālajai informācijai.

Kontaktinformācija: eCustoms [at] vid.gov.lv.  

Muita