Publicēti arī Padziļinātās sadarbības programmas sudraba un bronzas līmeņa dalībnieki

 Publicēts: 04.02.2019. 14.54


Apakšsadaļu izvēlne

Kopš šī gada 1.februāra Valsts ieņēmumu dienesta (VID) tīmekļa vietnē pieejams Padziļinātās sadarbības programmas (turpmāk – programma) dalībnieku reģistrs, kurā publicēti arī visi tie uzņēmumi, kuri atbilst programmas sudraba un bronzas līmeņa kritērijiem. Sudraba līmenī ir iekļauti 378 komersanti, bet bronzas līmenī – 3606.

Pilnveidotā valsts un komersantu Padziļinātās sadarbības programma sāka darboties šogad, nodrošinot iespēju iekļūt programmā arī mazajiem un vidējiem uzņēmējiem. Programmas dalībnieki atkarībā no to darbības apjoma tiek grupēti trijos līmeņos – zelta, sudraba un bronzas. Atkarībā no līmeņa, kurā uzņēmums iekļauts, tam ir pieejamas dažādas priekšrocības – gan ar, gan bez fiskālās ietekmes, kā arī no VID puses tiek nodrošināts vienkāršotāks programmas administrēšanas un uzraudzības process.

Pārsvarā programmas priekšrocības ir saistītas ar saīsinātiem termiņiem, kādos programmas dalībnieki saņem VID atbildes un konsultācijas, PVN atmaksu, speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar akcīzes precēm, kā arī attaisnoto izdevumu atmaksu Zelta līmeņa uzņēmuma darbiniekiem. Tās attiecas arī uz parādu piedziņu, kases aparātu apkalpošanu un akcīzes nodokļa vispārējo nodrošinājumu. Nākotnē programmu plānots attīstīt un dažādas priekšrocības tās dalībniekiem varētu piedāvāt arī citas valsts un pašvaldību iestādes.

Turpmāk dalībnieku atbilstību dalībai programmā VID vērtēs reizi ceturksnī. Jauni dalībnieki programmā tiks iekļauti katru gadu no 1. janvāra. Lai programmas dalībnieks kvalificētos augstākā līmenī, pavadāmais laiks bronzas līmenī ir vismaz viens gads, bet sudraba līmenī – vismaz divi gadi.

Nolūkā papildus informēt par programmas darbību un attīstību VID organizēja programmas dalībniekiem piemērotus seminārus. Šī gada janvārī notika četri semināri, kuros aicinājām piedalīties visu līmeņu programmas dalībniekus. Semināra ietvaros komersanti tika iepazīstināti ar programmas atpazīstamības zīmi, iekļaušanas un vērtēšanas kritērijiem, piedāvātajām priekšrocībām, kā arī tika sniegtas atbildes uz visiem interesējošajiem papildu jautājumiem par dalību programmā. Ar gandarījumu jāatzīmē, ka semināru apmeklētība izvērtās ļoti liela, kas liecina par dalībnieku interesi.

Kā esošajiem, tā potenciālajiem programmas dalībniekiem plašāka informācija par programmu, t.sk., kritērijiem programmas dalībnieka statusa iegūšanai, kritērijiem izslēgšanai no programmas un programmas dalībnieka piešķirtajām priekšrocībām ir pieejama VID tīmekļa vietnes sadaļā “Padziļinātās sadarbības programma”.  Savukārt esošajiem programmas dalībniekiem jau šobrīd Elektroniskās deklarēšanas sistēmā ir pieejama informācija par attiecīgu programmas līmeni, tam piešķirtajām priekšrocībām un apliecinājums dalībai programmā.

Informācija presei