Rīcība ar valstij piekritīgo mantuApakšsadaļu izvēlne
Valstij piekritīgā manta ir manta, kas, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem un valsts iestāžu lēmumu, zvērināta notāra aktu vai tiesas spriedumu, ir konfiscēta vai atzīta par bezīpašnieka, bezmantinieka mantu. Tā pat atrastā manta, atrastā apslēptā manta, politisko organizāciju (partiju) pretlikumīgi iegūtā manta, tai skaitā anonīmi un pretlikumīgi saņemto dāvinājumu (ziedojumu), manta, no kuras persona atteikusies par labu valstij, kā arī pēc testamenta valsts īpašumā pārgājusī manta un valsts amatpersonu ienākumi un mantiskie labumi, kas gūti, pārkāpjot atbilstošo jomu regulējošos normatīvos aktus. Saskaņā ar likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu” noteiktajiem VID uzdevumiem nodokļu (nodevu) administrēšanā, VID uzskaita valstij piekritīgo mantu, nodrošina kontroli par tās novērtēšanu, realizāciju, nodošanu bez maksas, iznīcināšanu un ieņēmumu iemaksu valsts budžetā. Kārtību, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā, skatīt šeit. Šajā sadaļā ir pieejama aktuālā informācija par valstij piekritīgās mantas realizāciju, nodošanu bez maksas vai iznīcināšanu.