Sabiedriskā labuma komisija atbalsta sabiedriskā labuma statusa piešķiršanu 12 organizācijām

 Publicēts: 19.04.2013.


Apakšsadaļu izvēlne

Vakar, 2013.gada 18.aprīlī, notika Sabiedriskā labuma komisijas (turpmāk – komisija) sēde, kurā komisija nolēma ieteikt Valsts ieņēmumu dienestam (turpmāk – VID) pieņemt lēmumu piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statusu 12 nevalstiskajām organizācijām (turpmāk – NVO).

Komisijas atbalstu sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanai saņēma: 

 • Biedrība „DOMĀTS-DARĪTS” (jomas: pilsoniskas sabiedrības attīstība; izglītības veicināšana);
 • nodibinājums „Tenisa talantu fonds” (joma: sporta atbalstīšana);
 • biedrība „Viktora Ščerbatiha sporta skola (jomas: labdarība; sporta atbalstīšana);
 • biedrība „Jātnieku sporta klubs „Zelta Pakavs”” (jomas: labdarība; sporta atbalstīšana);
 • biedrība „Valmieras vieglatlētikas klubs” (joma: sporta atbalstīšana);
 • biedrība „Vecāku klubiņš „Kodols”” (jomas: labdarība; pilsoniskas sabiedrības attīstība);
 • biedrība „Gulbenes novada pensionāru biedrība „Atspulgs 5”” (jomas: labdarība; trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana);
 • biedrība „Biedrība „Latgales tematiskie ciemi”” (jomas: kultūras veicināšana; pilsoniskas sabiedrības attīstība);
 • biedrība „Apes Jauniešu klubs „Sliedes”” (jomas: labdarība; pilsoniskas sabiedrības attīstība);
 • biedrība „Cietušo aizsardzības biedrība SAVE” (joma: cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība);
 • biedrība „Rīgas starptautiskais sieviešu klubs” (jomas: labdarība; trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana);
 • nodibinājums „Nodibinājums „Lidlauks Spilve”” (jomas: pilsoniskas sabiedrības attīstība; palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās; kultūras veicināšana; labdarība).

Pamatojoties uz piešķirto sabiedriskā labuma statusu, NVO var piesaistīt ziedotājus:

 • juridiskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteiktās nodokļu atlaides – rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli var samazināt par 85 % no summām, kas ziedotas, taču kopējā nodokļa atlaide nedrīkst pārsniegt 20 % no nodokļa kopējās summas;
 • fiziskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktās nodokļu atlaides – fiziskas personas apliekamā ienākuma samazinājums par ziedotajām summām nevar pārsniegt 20% no gūtā apliekamā ienākuma.

Atgādinām, ka tā biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija, kas vēlas iegūt sabiedriskā labuma organizācijas statusu, iesniedz VID iesniegumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu, iesniegumā norādot sev vēlamo veidu, kādā VID paziņos lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu (VID lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu paziņo, to nosūtot pa pastu vai informāciju par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu publicējot VID mājaslapā www.vid.gov.lv). Iesniegumam ir jāpievieno attiecīgās biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns.

Plašāka informācija par sabiedriskā labuma statusa piešķiršanu pieejama VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā Noderīgi / Sabiedriskā labuma statuss.

19.04.2013.

Informāciju sagatavoja: VID Sabiedrisko attiecību daļa

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļiem pieejama šeit.


Informācija presei