Sabiedriskā labuma komisija atbalsta sabiedriskā labuma statusa piešķiršanu 13 organizācijām

 Publicēts: 01.08.2013.


Apakšsadaļu izvēlne

Šodien, 2013.gada 1.augustā, notika Sabiedriskā labuma komisijas (turpmāk – komisija) sēde, kurā komisija nolēma ieteikt Valsts ieņēmumu dienestam (turpmāk – VID) pieņemt lēmumu piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statusu 13 nevalstiskajām organizācijām (turpmāk – NVO).

Komisijas atbalstu sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanai saņēma: 

 • biedrība „Mentor Latvia” (jomā: labdarība);
 • biedrība „Latvijas sporta deju centrs” (jomā: labdarība);
 • nodibinājums „Perkusiju mākslu atbalsta fonds Mazais Bundzinieks” (jomā: kultūras veicināšana);
 • biedrība „Biedrība „Kalngalieši”” (jomā: pilsoniskas sabiedrības attīstība);
 • biedrība „Bērnu sociālās un finanšu izglītības biedrība” (jomā: izglītības veicināšana);
 • nodibinājums „Bilderlings Foundation” (jomā: labdarība);
 • biedrība „Ogresgala pagasta biedrība „Ogresgalieši”” (jomā: labdarība);
 • biedrība „CSK Kurzemnieks” (jomā: sporta atbalstīšana);
 • biedrība „Hokeja biedrība „HK Skandibus”” (jomā: sporta atbalstīšana);
 • biedrība „Biedrība „Jaunrade attīstībai”” (jomās: labdarība; izglītības veicināšana; pilsoniskas sabiedrības attīstība);
 • biedrība „KOŠUMS” (jomā: labdarība; vides aizsardzība);
 • biedrība „Bērnu hokeja atbalsta biedrība” (jomā: sporta atbalstīšana);
 • biedrība „Ascendum” (papildus jomās: kultūras veicināšana).

Pamatojoties uz piešķirto sabiedriskā labuma statusu, NVO var piesaistīt ziedotājus:

 • juridiskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteiktās nodokļu atlaides – rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli var samazināt par 85 % no summām, kas ziedotas, taču kopējā nodokļa atlaide nedrīkst pārsniegt 20 % no nodokļa kopējās summas;
 • fiziskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktās nodokļu atlaides – fiziskas personas apliekamā ienākuma samazinājums par ziedotajām summām nevar pārsniegt 20% no gūtā apliekamā ienākuma.

Atgādinām, ka tā biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija, kas vēlas iegūt sabiedriskā labuma organizācijas statusu, iesniedz VID iesniegumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu, iesniegumā norādot sev vēlamo veidu, kādā VID paziņos lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu (VID lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu paziņo, to nosūtot pa pastu vai informāciju par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu publicējot VID mājaslapā www.vid.gov.lv). Iesniegumam ir jāpievieno attiecīgās biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns.

Plašāka informācija par sabiedriskā labuma statusa piešķiršanu pieejama VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā Noderīgi  > Sabiedriskā labuma statuss.

01.08.2013.

Informāciju sagatavoja: VID Sabiedrisko attiecību daļa

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļiem pieejama šeit.


Informācija presei