Sabiedriskā labuma komisija atbalsta sabiedriskā labuma statusa piešķiršanu 14 organizācijām

 Publicēts: 28.03.2013.


Apakšsadaļu izvēlne

Šodien, 2013.gada 28.martā, notika Sabiedriskā labuma komisijas (turpmāk – komisija) sēde, kurā komisija nolēma ieteikt Valsts ieņēmumu dienestam (turpmāk – VID) pieņemt lēmumu piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statusu 14 nevalstiskajām organizācijām (turpmāk – NVO).

Komisijas atbalstu sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanai saņēma: 

 • biedrība „Sabiedriskā organizācija-basketbola klubs „MADONA”” (joma: sporta atbalstīšana);
 • biedrība „Radošā keramikas asociācija „LOGS”” (joma: kultūras veicināšana);
 • biedrība „EMERGO” (joma: labdarība);
 • biedrība „Sporta klubs „SIENA”” (joma: sporta atbalstīšana);
 • biedrība „MUSICA TALENT AGENCY” (joma: labdarība);
 • biedrība „Igora Miglinieka sporta skola” (joma: sporta atbalstīšana);
 • biedrība „Biedrība „Mēmeles jāšanas sporta klubs”” (jomas: labdarība, sporta atbalstīšana);
 • biedrība „Biedrība „Pīlādzis” ” (jomas: labdarība, pilsoniskās sabiedrības attīstība, trūcīgo un sociāli mazaizsargāto  personu grupu sociālās labklājības celšana);
 • biedrība „DZIMUŠI, LAI  DZĪVOTU” (jomas: labdarība, vides aizsardzība);
 • biedrība „Džūkstes Rosme” (joma: pilsoniskās sabiedrības attīstība);
 • biedrība „Integritāte” (jomas: pilsoniskās sabiedrības attīstība, kultūras  veicināšana);
 • biedrība „Biedrība „Gulbenes Kikboksa. Spēkavīru. Pauerliftinga.” Sporta klubs” (joma: sporta atbalstīšana);
 • biedrība „Sociālās un garīgās rehabilitācijas centrs „VAIROGS”” (joma: trūcīgo un sociāli mazaizsargāto  personu grupu sociālās labklājības celšana);
 • biedrība „Pie Kraujas” (joma: sporta atbalstīšana).

Pamatojoties uz piešķirto sabiedriskā labuma statusu, NVO var piesaistīt ziedotājus:

 • juridiskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteiktās nodokļu atlaides – rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli var samazināt par 85 % no summām, kas ziedotas, taču kopējā nodokļa atlaide nedrīkst pārsniegt 20 % no nodokļa kopējās summas;
 • fiziskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktās nodokļu atlaides – fiziskas personas apliekamā ienākuma samazinājums par ziedotajām summām nevar pārsniegt 20% no gūtā apliekamā ienākuma.

Atgādinām, ka tā biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija, kas vēlas iegūt sabiedriskā labuma organizācijas statusu, iesniedz VID iesniegumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu, iesniegumā norādot sev vēlamo veidu, kādā VID paziņos lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu (VID lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu paziņo, to nosūtot pa pastu vai informāciju par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu publicējot VID mājaslapā www.vid.gov.lv). Iesniegumam ir jāpievieno attiecīgās biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns.

Plašāka informācija par sabiedriskā labuma statusa piešķiršanu pieejama VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā "Noderīgi" > "Sabiedriskā labuma statuss".

28.03.2013.

Informāciju sagatavoja: VID Sabiedrisko attiecību daļa

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļiem pieejama šeit.


Informācija presei