Sabiedriskā labuma komisija atbalsta sabiedriskā labuma statusa piešķiršanu

 Publicēts: 30.07.2019. 13.36


Apakšsadaļu izvēlne

Informējam, ka 30.07.2019. sēdē Nr.14, Sabiedriskā labuma komisija saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 6.panta otro daļu pieņēma lēmumu ieteikt Valsts ieņēmumu dienestam pieņemt lēmumu piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statusu šādām organizācijām:

  1. biedrība “Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība” Priekuļu nov., jomās: labdarība; pilsoniskas sabiedrības attīstība; vides aizsardzība.
  2. nodibinājums “LATVIJAS KULTŪRAS IZAUGSMES FONDS” Rīga, jomā: kultūras veicināšana.
  3. biedrība “Lielas ģimenes” Daugavpils, jomās: labdarība; trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana.
  4. nodibinājums “Kvalitatīva mūžizglītība un veselība dzīvildze” Rīga, jomā: pilsoniskas sabiedrības attīstība.
  5. biedrība “Ķepu Draugs” Tukuma nov., jomā: labdarība.
  6. biedrība “AJ Tennis Academy” Jūrmala, jomās: sporta atbalstīšana.
  7. biedrība “For Better” Rīga, jomās: sporta atbalstīšana.

Sabiedriskā labuma komisija pieņēma lēmumu ieteikt Valsts ieņēmumu dienestam pieņemt lēmumu par papildus sabiedriskā labuma darbības jomu šādai organizācijai:

  1. nodibinājums “FONDS “TAVS ATBALSTS””, Rīga, papildu darbības jomās: veselības veicināšana; trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana.

Atgādinām, ka tā biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija, kas vēlas iegūt SLO statusu, iesniedz VID iesniegumu par SLO statusa piešķiršanu, iesniegumā norādot sev vēlamo veidu, kādā VID paziņos lēmumu par SLO statusa piešķiršanu (VID lēmumu par SLO statusa piešķiršanu paziņo, to nosūtot pa pastu vai informāciju par SLO statusa piešķiršanu publicējot VID mājaslapā www.vid.gov.lv). Iesniegumam ir jāpievieno attiecīgās biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns.

Plašāka informācija par sabiedriskā labuma statusa piešķiršanu pieejama VID mājaslapā sadaļā “Uzņēmumiem/Sabiedriskā labuma organizācijas statuss”.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī sūtīt savu jautājumu, izmantojot VID mājaslapas sadaļu „Sazinies ar mums”.