Sabiedriskā labuma komisija atbalsta sabiedriskā labuma statusa piešķiršanu septiņām organizācijām

 Publicēts: 25.04.2013.


Apakšsadaļu izvēlne

Šodien, 2013.gada 25.aprīlī, notika Sabiedriskā labuma komisijas (turpmāk – komisija) sēde, kurā komisija nolēma ieteikt Valsts ieņēmumu dienestam (turpmāk – VID) pieņemt lēmumu piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statusu septiņām nevalstiskajām organizācijām (turpmāk – NVO).

Komisijas atbalstu sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanai saņēma: 

  • biedrība „Latvijas denacionalizēto un municipālo māju īrnieku un dzīvokļu īpašnieku asociācija” (jomas: labdarība; cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība)
  • biedrība „POSITIVE ENERGY” (joma: labdarība)
  • biedrība „LTI PRO” (joma: labdarība)
  • nodibinājums „Nodibinājums „Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs”” (jomas: labdarība; trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana)
  • biedrība „Biedrība „CILVĒKIEM UN DABAI” (jomas: labdarība;  kultūras veicināšana; sporta atbalstīšana)
  • biedrība „SASHA Motorsports” (joma: sporta atbalstīšana)
  • biedrība „Stratēģiskās pētniecības un vadības centrs” (jomas: pilsoniskas sabiedrības attīstība; zinātnes veicināšana)

Pamatojoties uz piešķirto sabiedriskā labuma statusu, NVO var piesaistīt ziedotājus:

  • juridiskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteiktās nodokļu atlaides – rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli var samazināt par 85 % no summām, kas ziedotas, taču kopējā nodokļa atlaide nedrīkst pārsniegt 20 % no nodokļa kopējās summas;
  • fiziskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktās nodokļu atlaides – fiziskas personas apliekamā ienākuma samazinājums par ziedotajām summām nevar pārsniegt 20% no gūtā apliekamā ienākuma.

Atgādinām, ka tā biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija, kas vēlas iegūt sabiedriskā labuma organizācijas statusu, iesniedz VID iesniegumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu, iesniegumā norādot sev vēlamo veidu, kādā VID paziņos lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu (VID lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu paziņo, to nosūtot pa pastu vai informāciju par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu publicējot VID mājaslapā www.vid.gov.lv). Iesniegumam ir jāpievieno attiecīgās biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns.

Plašāka informācija par sabiedriskā labuma statusa piešķiršanu pieejama VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā Noderīgi > Sabiedriskā labuma statuss.


25.04.2013.

Informāciju sagatavoja: VID Sabiedrisko attiecību daļa

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļiem pieejama šeit.


Informācija presei