Sabiedriskā labuma komisija atbalsta sabiedriskā labuma statusa piešķiršanu trīspadsmit organizācijām

 Publicēts: 27.06.2017. 12.20


Apakšsadaļu izvēlne

2017.gada 27.jūnijā notikušajā Sabiedriskā labuma komisijas sēdē komisija nolēma ieteikt VID pieņemt lēmumu piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas (turpmāk – SLO) statusu šādām trīspadsmit nevalstiskajām organizācijām (turpmāk – NVO):

 • biedrība “Skaistkalnes lauku sieviešu klubs “Mēmelīte””, Vecumnieku nov., Skaistkalnes pag., Skaistkalne, jomā: pilsoniskas sabiedrības attīstība;
 • biedrība “Invalīdu intelektuālās darbības centrs”, Rēzekne, jomās: labdarība; pilsoniskas sabiedrības attīstība; trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu sociālās  labklājības celšana;
 • nodibinājums  “Madonas Valsts Ģimnāzijas attīstības fonds”, Madonas nov., Madona, jomā: pilsoniskas sabiedrības attīstība;
 • biedrība  “Veselībai un attīstībai”, Mārupes nov., Mārupe, jomās: veselības veicināšana; slimību profilakse; sporta atbalstīšana;
 • biedrība  “Grāmatu draugu biedrība iBook.lv”, Rīga, jomā: pilsoniskas sabiedrības attīstība;
 • biedrība “Hokeja attīstībai ”, Rīga, jomā: sporta atbalstīšana;
 • biedrība “Kristīga dzīvesveida izpētes fonds”, Nītaure, Nītaures pag., Amatas nov., jomā: pilsoniskas sabiedrības attīstība;
 • biedrība “BRAZĪĻU DŽIU-DŽITSU CENTRS”, Rīga, jomā: sporta atbalstīšana;
 • biedrība “Biedrība “MOTOKROSS PAURA””, Daugavpils nov., Skrudalienas pag., Skrudaliena, jomā: sporta atbalstīšana;
 • biedrība “Par gudru vēstures saglabāšanu”, Rīga, jomā: pilsoniskas sabiedrības attīstība;
 • biedrība “Latvijas Rokmūzikas Asociācija”, Rīga, jomās: pilsoniskas sabiedrības attīstība; kultūras veicināšana;
 • biedrība “Boksa klubs “Taisons””, Daugavpils, jomā: sporta atbalstīšana;
 • biedrība “VHB Latvija”, Rīga, jomā: sporta atbalstīšana.

Pamatojoties uz piešķirto SLO statusu, NVO var piesaistīt ziedotājus:

 • juridiskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteiktās nodokļu atlaides - rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli var samazināt par 85 % no summām, kas ziedotas, taču kopējā nodokļa atlaide nedrīkst pārsniegt 20 % no nodokļa kopējās summas;

 • fiziskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktās nodokļu atlaides – fiziskas personas apliekamā ienākuma samazinājums par ziedotajām summām nevar pārsniegt 20% no gūtā apliekamā ienākuma.

Atgādinām, ka tā biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija, kas vēlas iegūt SLO statusu, iesniedz VID iesniegumu par SLO statusa piešķiršanu, iesniegumā norādot sev vēlamo veidu, kādā VID paziņos lēmumu par SLO statusa piešķiršanu (VID lēmumu par SLO statusa piešķiršanu paziņo, to nosūtot pa pastu vai informāciju par SLO statusa piešķiršanu publicējot VID mājaslapā www.vid.gov.lv). Iesniegumam ir jāpievieno attiecīgās biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns.

Plašāka informācija par sabiedriskā labuma statusa piešķiršanu pieejama VID mājaslapā sadaļā “Uzņēmumiem/Sabiedriskā labuma organizācijas statuss”.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī sūtīt savu jautājumu, izmantojot VID mājaslapas sadaļu „Uzdot jautājumu VID”.

Informācija presei