Sabiedriskā labuma komisija atbalsta sabiedriskā labuma statusa piešķiršanu vienai organizācijai

 Publicēts: 13.02.2018. 14.13


Apakšsadaļu izvēlne

2018.gada 13.februārī notikušajā Sabiedriskā labuma komisijas sēdē komisija nolēma ieteikt VID pieņemt lēmumu piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas (SLO) statusu šādai nevalstiskajām organizācijai (NVO):

  • biedrība   “Neredzīgo biedrības ciemata iedzīvotāju padome”, Daugavpils, jomās: labdarība, pilsoniskas sabiedrības attīstība, veselības veicināšana, vides aizsardzība, trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu sociālās labklājības celšana, kultūras veicināšana.

Pamatojoties uz piešķirto SLO statusu, NVO var piesaistīt ziedotājus:

  • juridiskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteiktās nodokļu atlaides - rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli var samazināt par 85 % no summām, kas ziedotas, taču kopējā nodokļa atlaide nedrīkst pārsniegt 20 % no nodokļa kopējās summas;
  • fiziskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktās nodokļu atlaides – fiziskas personas apliekamā ienākuma samazinājums par ziedotajām summām nevar pārsniegt 20% no gūtā apliekamā ienākuma.

Atgādinām, ka tā biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija, kas vēlas iegūt SLO statusu, iesniedz VID iesniegumu par SLO statusa piešķiršanu, iesniegumā norādot sev vēlamo veidu, kādā VID paziņos lēmumu par SLO statusa piešķiršanu (VID lēmumu par SLO statusa piešķiršanu paziņo, to nosūtot pa pastu vai informāciju par SLO statusa piešķiršanu publicējot VID mājaslapā www.vid.gov.lv). Iesniegumam ir jāpievieno attiecīgās biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns.

Plašāka informācija par sabiedriskā labuma statusa piešķiršanu pieejama VID mājaslapā sadaļā “Uzņēmumiem/Sabiedriskā labuma organizācijas statuss”.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī sūtīt savu jautājumu, izmantojot VID mājaslapas sadaļu „Uzdot jautājumu VID”.

Informācija presei